002.jpg

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких у 2019 році буде надаватись фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету (термін реалізації програм (проектів, заходів) з 01.01.2019 по 31.12.2019).

Проведення конкурсу передбачено постановами Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів», від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами), а також Порядком проведення міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету, затвердженим рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.08.2016 № 431 (зі змінами).

Конкурс проводиться у рамках міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які будуть передбачені в міському бюджеті міста Суми для фінансової підтримки громадських об’єднань ветеранів.

Мета конкурсу – залучення громадських об’єднань ветеранів до вирішення проблем військово-патріотичного виховання мешканців міста Суми.

Програми (проекти, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:
1. Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників.
2. Проведення заходів з пошуку, ексгумації та перепоховання останків загиблих (крім видатків розвитку).
3. Проведення спортивно-реабілітаційних заходів.
4. Проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу).
5. Проведення заходів військово-патріотичного виховання.
6. Розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльностігромадських об'єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена
організатором конкурсу, із зазначенням найменування громадського об’єднання ветеранів та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи громадського об’єднання ветеранів, скріплену печаткою (у разі наявності);
2) копії свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання ветеранів, статуту (положення), скріплені його печаткою (у разі наявності);
3) копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) громадського об’єднання ветеранів до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
4) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, що затверджена організатором конкурсу. Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші громадські об’єднання ветеранів, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;
5) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, громадських об’єднань ветеранів, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
6) інформацію про діяльність громадського об’єднання ветеранів, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадського об’єднання ветеранів, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.
Не допускаються до участі в конкурсі громадські об’єднання ветеранів в разі, коли:
1) інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадське об’єднання ветеранів, що міститься у відкритих державних реєстрах;
2) громадське об’єднання ветеранів, зареєстроване в установленому порядку менше ніж за один рік до оголошення проведення конкурсу;3) громадське об’єднання ветеранів відмовилося від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;
4) громадське об’єднання ветеранів перебуває у стадії припинення;
5) конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій, не в повному обсязі або
порушенням вимог організатора конкурсу;6) установлено факт порушення громадським об’єднанням ветеранів вимог бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів;
7) програма (проект, захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають міському рівню виконання (реалізації), або його заходи не орієнтовані на мешканців м. Суми;
8) передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;
9) громадське об’єднання ветеранів не зареєстроване у м. Суми;
10) програма (проект, захід) не відповідає пріоритетам конкурсу.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися громадськими об’єднаннями ветеранів, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за один рік до оголошення проведення конкурсу.

Громадське об’єднання ветеранів може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції складаються українською мовою.

Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсних пропозицій, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою громадського об’єднання ветеранів.

Електронні копії документів, що складають конкурсні пропозиції, подаються на СD диску (з розбірливо написаною на ярлику назвою претендента) разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

Конкурсні пропозиції подаються особисто уповноваженим представником громадського об’єднання ветеранів або засобами поштового зв’язку із описом вкладених документів. Дата надходження конкурсних пропозицій визначається за вхідним штемпелем організатора конкурсу або поштового штемпеля.

Прийом конкурсних пропозицій, надісланих поштою, припиняється через 5 календарних днів після закінчення строку прийому конкурсних пропозицій. У такому разі пропозиції, які надійдуть пізніше, аніж через 5 календарних днів після визначеного терміну закінчення прийому конкурсних пропозицій, не будуть допущені до участі у конкурсі незалежно від того, якою є дата їх відправки за поштовим штемпелем.

Секретар конкурсної комісії в залежності від способу отримання конкурсної пропозиції невідкладно видає або надсилає учасникові конкурсу довідку із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції.

Конкурсні пропозиції, надіслані факсом або електронною поштою, не розглядатимуться.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених міським бюджетом на 2019 рік.

Громадське об’єднання ветеранів, яке визнано переможцем конкурсу та отримало фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менш як 25 відсотків необхідного обсягу фінансування.

Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися громадським об’єднанням ветеранів, яке визнано переможцем конкурсу та отримало фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Протягом 15 днів після затвердження міського бюджету на відповідний бюджетний період конкурсна комісія на підставі рейтингу конкурсних пропозицій та в межах передбаченого обсягу фінансування приймає рішення щодо визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожної програми (проекту, заходу).

На підставі зазначеного рішення організатор конкурсу протягом 15 днів затверджує перелік громадських об’єднань ветеранів, визначених переможцями конкурсу, з якими будуть укладені договори про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу).

Конкурсні пропозиції приймаються за адресою департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради: вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., каб. № 121, понеділок – четвер з 8:00 до 17:15, п’ятниця з 8:00 до 16:00, перерва з 12:00 до 13:00 з 20 квітня 2018 року по 21 травня 2018 року, щоденно, крім суботи, неділі.

За необхідності отримання додаткової інформації можна звертатись до секретаря конкурсної комісії за вищевказаною адресою або за тел. 60-45-52.

 

Заява про участь у конкурсі 

Опис програми (проекту, заходу) та кошторису витрат