005.jpg

Адміністративний центр - місто Суми

Адреса Сумської міської ради: 40000 м.Суми, майдан Незалежності,2

Код 0542 телефон/факс: 700-560, електронна адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web-сайт: https://smr.gov.ua

Загальні відомості про місто:

Дата утворення: 1655 рік

Площа: 9,538 тис. га

Відстані: від м. Києва до м. Суми - залізницею - 350 км, автошляхом - 366 км

Історична довідка про заснування міста

Суми засновані в середині ХVІІ століття в період Визвольної війни українського народу на чолі з Богданом Хмельницьким проти польсько-шляхетського панування 1648-1654 рр. Територія, на якій виникло місто, входила до земель, що до середини ХVІІ століття не мала постійних мешканців, називалася Диким полем і була місцем кочування татарських орд. Добровільні поселенці, які отримували пільги і полегшення від різних повинностей і податей. Поселення називали тут не селами, а слободами. Слобода (від "свобода"), місце, де вільно живеться. Край же в цілому отримав назву Слобідська Україна. Навесні 1655 року сто сімей переселенців з містечка Ставище Білоцерківського полку під керівництвом осадчого отамана Герасима Кондратьєва прибули на це місце і заснували місто Суми, а у 25 червня отримали дозвіл царя на поселення. Місто отримало свою назву від річок Сумка та Сума, в усті яких воно було засновано. У 1660 році у Сумах налічувалось за переписом 2740 жителів. 

 Географічні дані. Природні ресурси.

Місто Суми розташоване на північному сході України в межах лісостепової зони на берегах тихоплинної ріки Псел та її притоків Сумки і Стрілки. Висота над рівнем моря 137 метрів. Це одна із найбільш континентальних частин України.

Особливостями ландшафту міста є річки, водоймища та зелені зони, які створюють у місті особливий мікроклімат та затишок. Мальовничі пейзажі природного середовища приваблюють мешканців міста і використовуються як місця відпочинку.

Справжніми зеленими «легенями» міста є ботанічний сад Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка (площею 4,76 га), парки-пам'ятники садово-паркового мистецтва «Сумський» (площею 5,0га). Веретенівський (площею 17га), Басівський (площа 25,7га). Парки міста виконують свої функції заповідних об'єктів, просвітницьку, виховну роль.

 Структура земельного фонду

Показник Од. виміру 2015 факт
Територія усього тис. га 14550,0
у тому числі: сільськогосподарські угіддя тис. га  5694,0
0,32% від площ с/г угідь області
із них:
- рілля
тис. га 2807,8
- частка розпайованої землі тис. га 112,5
Ліси та лісовкриті площі тис. га 2021,8
Забудовані землі тис. га 5761,2
Землі водного фонду тис. га 960,5
Інші землі тис. га 1663,7

Чисельність наявного населення станом на 01.01.2016 року  - 270,5 осіб (24,1% від населення області),

у тому числі: сільського 2,9 тис. осіб, міського 267,6 тис.  осіб.

 Кількість адміністративно-територіальних одиниць

Міст обласного значення – 1

Міських рад – 1

Сіл - 6

Сільрад - 1

Всього населених пунктів - 7

Міський голова – Лисенко Олександр Миколайович, дата обрання – 15.06.2014, дата народження – 27.03.1971 

Органи місцевого самоврядування Кількісний склад ради
1 міська рада (місто обласного значення) 42 депутати
1 сільська рада 18 депутатів
Всього - 2 60 депутатів

 

Питома вага міста  в економіці області за обсягом:
(за даними 2015 року у відсотках)
реалізованої промислової продукції 54,4
в тому числі інноваційної 75,2
продукції сільського господарства 0,4
капітальні інвестиції  41,5
доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), млн. грн. 785,7
роздрібного товарообороту 53,6


Промисловість
 

 

Станом на 01.01.16

Показники

 

Обсяги реалізованої промислової продукції, тис.грн

14695744,5

у % до попереднього року

152,9

Обсяги реалізованої промислової продукції у розрахунку на 1 особу, грн.

54214,8


Транспортний комплекс і зв'язок

Основні показники

Станом на 01.01.16
(за 2015 рік)

Залізничний транспорт

 

Наявність підприємств, од

21

Залізничних станцій, од

3

Автомобільний транспорт

 

Підприємств (АТП), од

282

Виконують перевезення:

 

пасажирські

92

вантажні

192

Вантажні перевезення

 

перевезено (відправлено) вантажів, тис.т

3099,8

у % до попереднього року

98,9

вантажооборот, млн.ткм

4056,9

у % до попереднього року

95,2

Пасажирські перевезення

 

перевезено (відправлено) пасажирів, тис.пас.

64591,4

у % до попереднього року

113,9

пасажирооборот, млн. пас.км

1243,1

у % до попереднього року

107,9

Зв'язок загального користування:  

 

Кількість основних телефонів на 100 жителів, од

45

Поштові заклади – всього, од

18

1 Виробничі підрозділи регіональних філій «Укрзалізниці».
2 Підприємства-юридичні особи, які здійснювали пасажирські та вантажні перевезення на комерційній основі.

Сільське господарство

Основні показники

Станом на 01.01.16

Кількість агропромислових формувань, всього, од

22

у тому числі:

 

Приватні підприємства, од

1

Господарські товариства, од

15

Фермерські господарства, од

6

Інші суб'єкти господарювання, од

Структура валового виробництва сільського господарства, %

 

рослинництво

45,71

тваринництво

54,31

1 По сільськогосподарських підприємствах.

 

Споживчий ринок

Основні показники

Станом на 01.01.16

Кількість, од

 

Об’єктів роздрібної торгівлі

415

            з них: магазинів

344

Зареєстрованих ринків

13

Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу, грн

16090

 

Мале підприємництво

Основні показники Станом на 01.01.16
Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць 104
Кількість найманих працівників малих підприємств, осіб 14095
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами, тис. гривень 6830414,9


СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Соціальний захист

Основні показники

Станом на 01.01.16
(за 2015 рік)

Чисельність наявного населення, осіб

 

Суми (міськрада) – всього

270561

в т.ч. м.Суми (міське населення)

267633

Чисельність постійного населення, осіб

 

Суми (міськрада) – всього

269768

в т. ч. м.Суми (міське населення)

266531

у тому числі:

 

Чисельність постійного населення у віці 16-59 років, осіб

 

Суми (міськрада) – всього

174612

в т. ч. м.Суми (міське населення)

172966

пенсіонери, тис. осіб

82,4

Зайнято в усіх сферах економічної діяльності, усього, осіб

84027

Виплата пенсій, соціальних допомог

 

Місячна потреба на виплату пенсій, тис. гривень

142296,6

Місячна потреба для виплати соціальних допомог, тис. гривень

22655,9

Заборгованість з виплати пенсій, гривень

0

Заборгованість з виплати соціальних допомог, гривень

0

Заробітна плата

 

Середньомісячна заробітна плата, гривень

 

номінальна

3894

Місячний фонд оплати праці, тис. гривень

327159,6

Демографічні дані, тенденції

 

Народилось, осіб

 

Суми (міськрада)

2822

в т.ч. м.Суми

2785

Померло, осіб

 

Суми (міськрада)

3602

в т.ч. м.Суми

3562

Природний приріст, на 1000 наявного населення

 

Суми (міськрада)

–2,9

в т.ч. м.Суми

–2,9

Щільність населення на 1 кв.км, осіб

1841

 Гуманітарна сфера

Наука Станом на 01.01.16
Кількість організацій, які виконують наукові дослідження і розробки, одиниць 10
Чисельність науковців, осіб 1157
Чисельність докторів наук, осіб 10
Чисельність кандидатів наук, осіб 71

Освіта

Навчальні заклади Станом на 01.01.16
Кількість вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації1, одиниць 5
Чисельність студентів, осіб 28527
Чисельність педагогічних та науково-педагогічних працівників, осіб (усього/у т.ч. штатні) 2776/2235
Кількість вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації1, одиниць 4
Чисельність студентів, осіб 2179
Чисельність педагогічних працівників, осіб (усього/у т.ч. штатні) 311/302
Кількість професійно-технічних навчальних закладів, одиниць 8
Чисельність учнів, осіб 3108
Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів1, одиниць 43
Чисельність учнів, осіб 25696
Чисельність вчителів, осіб 2126
Кількість постійних дошкільних закладів, одиниць 43
Чисельність дітей, осіб 11186
Кількість педагогічних працівників, осіб 1110
Кількість дитячих позашкільних установ (будинки творчості дітей та юнацтва, школярів, клуби юних техніків, екологів, авіа-автолюбителів, інші), одиниць 4
Чисельність дітей, осіб 10223
Кількість шкільних бібліотек/бібліотечний фонд, одиниць 39/1000200

1 На початок 2015/16 навчального року.

Охорона здоров'я

Основні показники Станом на 01.01.16
Кількість лікарняних закладів, одиниць/ліжок 17/3842
- міських 5/1370
- обласних 12/2472
Забезпеченість лікарняними ліжками на 10 тис. населення (в міських ЛПЗ), одиниць 50,6
Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів, одиниць 7
- міських 3
- обласних 4
Чисельність лікарів, осіб 1897
- в міських закладах 817
- в обласних закладах 1080
Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення, осіб (по міським закладам) 30,2
Кількість аптек, одиниць 148

 Культура

Основні показники

Станом на 01.01.16
Кількість, одиниць  
театрів 2
музеїв (включаючи філіали) 3
філармоній 1
кінотеатрів (демонстраторів фільмів 8
бібліотек 30
будинків (Палаців) культури 2
центрів дозвілля 1
закладів клубного типу 9
у т. ч. сільських 2
дитячих музичних шкіл 4
дитячих музичних шкіл 4
дитячих художніх шкіл 1

 

Адміністративний центр місто Суми

Адреса Сумської міської ради:

Адреса поштова: 40000 м.Суми, майдан Незалежності,2

Код 0542 телефон: 700 560, факс 63 13 31, електронна адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web-сайт: www.sumy.ua

Загальні відомості про місто:

Дата утворення: 1655 рік

Площа: 8,785 тис. га

Відстані: від м. Києва до м. Суми - залізницею - 350 км, автошляхом - 366 км

 

Коротка історична довідка:

Історія міста – гордість сумчан. Суми засновані в середині ХVІІ століття в період визвольної війни українського народу на чолі з Богданом Хмельницьким проти польсько-шляхетського панування 1648-1654 рр. Територія, на якій виникло місто, входила в ту частину південно-західних російських прикордонних земель, що до середини ХVІІ століття не мала постійних мешканців, називалася Диким полем і була місцем кочування татарських орд. Московський уряд був задоволений, що степ, який так довго не піддавався його владі в боротьбі з кочівниками, знайшов, нарешті, собі добровільних поселенців і надав переселенцям пільги і полегшення від різних повинностей і податей. Поселення стали називати тут не селами, а слободами. Слобода – похідне від свобода, місце, де вільно живеться. Край же в цілому став називатися Слобідська Україна. Навесні 1655 року сто сімей переселенців з містечка Ставище Білоцерківського полку отримали 25 червня дозвіл руського уряду на поселення тут і заснували Суми. Місто отримало свою назву від річки Сумки, в усті якої воно було засновано.

У 1660 році у Сумах налічувалось за переписом 2740 жителів. На початку вісімдесятого року Суми перетворились у значний торгівельний центр, який займав значне місце в укріпленні економічних зв’язків між Україною і Росією. Бурхливо розвивалась ярмаркова торгівля, яка розпочалась у сімнадцятому столітті. За розмахом оптової торгівлі і торгівлі іноземними товарами Сумські ярмарки займали перше місце на Слобідській Україні.

Історична і культурна спадщина міста знайшла своє відображення у багатьох музейних експозиціях наукового, краєзнавчого і мистецького характеру, які можуть бути об’єктами (поява перших відомостей про місто (район), пам’ятки історії та архітектури, видатні діячі мистецтва, культури, науки та освіти.

 

Географічні дані. Природні ресурси.

Місто Суми розташоване на північному сході України в межах лісостепової зони на берегах тихоплинної ріки Псел та її притоків Сумки і Стрілки. Висота над рівнем моря 137 метрів. Це одна із найбільш континентальних частин України.

Особливостями ландшафту міста є річки, водоймища та зелені зони, які створюють у місті особливий мікроклімат та затишок. Мальовничі пейзажі природного середовища приваблюють мешканців міста і використовуються як місця відпочинку.

Справжніми зеленими «легенями» міста є ботанічний сад Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка ( площею 4,76 га), парки-пам'ятники садово-паркового мистецтва «Сумський» ( площею 5,0га). Веретенівський ( площею 17га), Басівський ( площа 25,7га). Парки міста виконують свої функції заповідних об'єктів, просвітницьку, виховну роль.

 

Структура земельного фонду:*

№ п/п Показник Од. виміру 2013 факт
1. Загальна площа міста (в тому числі землі міської ради за межами міста) тис. га 8,785 (14,54)
2. Площа земель що знаходиться у власності (в тому числі землі міської ради за межами міста): тис. га  
  - державній тис. га 10,6591
  - приватній тис. га 3,8808
3. Структура земельного фонду (територіально-адміністративної одиниці): га  
  - ліси та лісовкриті площі га 2022,2
  - площа земель під забудову га 5760,92
  - сільськогосподарські землі га 5683,47
  - інші землі га 1073,40

* - За даними департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради

 

Чисельність наявного населення станом на 01.01.2014 року  - 271,81 осіб (241% від населення області),

у тому числі: сільського 2268,91 тис. осіб, міського 2,91 тис.  осіб.

____________________________________

* - Попередні дані. Остаточні дані про чисельність наявного населення станом на 1 січня 2014р. згідно Плану державних статистичних спостережень будуть оприлюднені у І декаді квітня 2014р.

 

Кількість адміністративно-територіальних одиниць:

- Міст обласного значення – 1

- Всього населених пунктів – 1

- Міських рад – 1

 

Органи місцевого самоврядування Кількісний склад ради
Міські ради (міст обласного значення) 76 депутатів
Всього 76 депутатів

 

Питома вага міста  в економіці області за обсягом:
(за даними 2013 року у відсотках)
реалізованої промислової продукції 41,7
в тому числі інноваційної ...1
продукції сільського господарства ...2
інвестицій в основний капітал ...3
доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), млн. грн. ...4
роздрібного товарообороту ...5

1 Відповідно до Плану державних статистичних спостережень термін оприлюднення даних за 2013р.у І декаді квітня 2014р

2 За 2013р. дані будуть оприлюднені у ІІ декаді червня 2014р.

3 Відповідно до Плану державних статистичних спостережень розробка показника не передбачена.

4 Дані Головного фінансового управління Сумської облдержадміністрації.

5 Відповідно до Плану державних статистичних спостережень термін оприлюднення даних за 2013р. у ІІ декаді травня 2014р.

 

Промисловість

 

Кількість підприємств, що знаходяться на самостійному балансі, одиниць  1
Показники 2012 рік 2013 рік
Обсяги реалізованої промислової продукції (товарів послуг)2, тис. грн. 10006017,2 9320072,8
у % до 2012 року3 х х
Обсяги реалізованої промислової продукції у розрахунку на 1 особу2, грн. 36624,6 34593,1

1 Згідно листа Держстату України від 05.01.2012р. №14/4-14/9 кількість суб'єктів ЄДРПОУ у розрізі видів економічної діяльності не публікується.

2 Дані сформовано на підставі короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами реалізованої промислової продукції малі підприємства.

3 У зв’язку зі змінами у методології порівняння з даними минулого року є некоректним.

 

Транспортний комплекс і зв'язок

Основні показники Станом на 01.01.2013 Станом на 01.01.2014
Залізничний транспорт    
Наявність підприємств, одиниць 2 2
Залізничних станцій, одиниць 1 1
Автомобільний транспорт    
Підприємств (АТП), одиниць 36 41
Виконують перевезення:    
пасажирські 9 27
вантажні 10 31
Наявність автомобільних доріг, км 1 1
Загальнодержавного 1 1
Республіканського 1 1
Місцевого значення 1 1
Зв'язок загального користування:    
Наявність телефонного зв’язку, тис.апаратів 80,8  …2
у містах 80,8 2
селах - -
Міських телефонних станцій, одиниць 30 33
Сільських телефонних станцій, одиниць    
Кількість основних телефонів на 100 жителів, одиниць 53 2
Поштові заклади – всього, одиниць 21 21
в т.ч. в сільській місцевості - -

1 Відповідно до Плану державних статистичних спостережень розробка показника не передбачена.

2 Відповідно до Плану державних статистичних спостережень термін оприлюднення інформації у ІІ декаді березня 2014р.

Сільське господарство

Основні показники Станом на 01.01.2013 Станом на 01.01.2014
Кількість агропромислових формувань, всього, одиниць 24 1
у тому числі:    
Колективних сільгосппідприємств, одиниць 2 2
Приватні підприємства, одиниць 1 1
Господарські товариства, одиниць 13 1
Фермерські господарства, одиниць 10 1
Інші суб'єкти господарювання, одиниць 1
Структура валового виробництва сільського господарства, %    
рослинництво 48,73 4
тваринництво 51,33 4
Виробництво сільгосппродукції на одну особу (усі категорії господарств), гривень 2 2

1 Згідно з Планом державних статистичних спостережень дані будуть оприлюднені у І декаді червня 2014р.

2 Згідно з Планом державних статистичних спостережень розробка показника не передбачена

3 По сільськогосподарських підприємствах
4 Згідно з Планом державних статистичних спостережень дані за 2013р. будуть оприлюднені у ІІ декаді червня 2014р.

 

Споживчий ринок

Основні показники Станом на 01.01.2013 Станом на 01.01.2014
Кількість, одиниць    
Підприємств торгівлі 486 479
            з них: магазинів 368 370
Підприємств ресторанного господарства 173 164
Зареєстрованих ринків 16 16
Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу, гривень 11825,5 12224,3

 

Мале підприємництво

Основні показники Станом на 01.01.20131 Станом на 01.01.2014
Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць 95 2
Кількість найманих працівників малих підприємств, осіб 17656 2
Обсяг виробленої продукції (робіт і послуг) малими підприємствами, тис. гривень 3 3
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами, тис. гривень 4900703,7 2
Питома вага надходжень від підприємств малого бізнесу до бюджету міста, району, % 14,2 -
Кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання, в т. ч. фізичних осіб–підприємців та юридичних осіб * 26158
19538/6620
32371
22419/9952

1 Дані наведено з урахуванням мікропідприємств

2 Згідно з Планом державних статистичних спостережень дані будуть оприлюднені у ІІ декаді червня 2014р.

3 Показник не передбачений звітністю за ф.№ 1-підприємництво (річна), згідно якої формується інформація щодо малого бізнесу

* Інформація за даними управління підприємництва т споживчого ринку міської ради

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Соціальний захист

Основні показники Станом на 01.01.2013 Станом на 01.01.2014
Чисельність наявного населення, осіб    
Суми (міськрада) – всього 272088 2717821
в т. ч. м.Суми (міське населення) 269177 2688741
Чисельність постійного населення, осіб    
Суми (міськрада) – всього 271295 2709891
в т. ч. м.Суми (міське населення) 268375 2680721
у тому числі:    
Чисельність постійного населення у віці 16–59 років, осіб    
Суми (міськрада) – всього 182122 2
в т. ч. м.Суми (міське населення) 180407 2
пенсіонери, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, осіб 79431 79799
Зайнято в усіх сферах економічної діяльності, усього, осіб 982423 948984
у тому числі:    
у промисловості 5 5
у сільському господарстві 5 5
в інших галузях 5 5
в державному управлінні 5 5
Виплата пенсій, соціальних допомог    
Місячна потреба на виплату пенсій, тис. гривень 120024,0 125502,5
Місячна потреба для виплати соціальних допомог, тис. гривень 15029,9 18181,7
Заборгованість з виплати пенсій, гривень 0,00 0,00
Заборгованість з виплати соціальних допомог, гривень 66040,0 -
Заробітна плата    
Середньомісячна заробітна плата, гривень    
номінальна 28453 30874
реальна 6 6
Місячний фонд оплати праці, тис. гривень 279498,93 292925,14
Демографічні дані, тенденції    
Народилось, осіб    
    Суми (міськрада) 30433 29337
в т.ч. м.Суми 30103 28997
Померло, осіб    
Суми (міськрада) 32593 34007
в т.ч. м.Суми 32193 33537
Природний приріст, на 1000 наявного населення    
Суми (міськрада) -0,83 -1,77
в т.ч. м.Суми -0,73 -1,77
Щільність населення на 1 кв.км, осіб 18643 18621

1 Попередні дані. Остаточні дані згідно Плану державних статистичних спостережень будуть оприлюднені у І декаді квітня 2014р.

2 Дані про віковий склад населення станом на 1 січня 2014р. згідно Плану державних статистичних спостережень будуть оприлюднені у ІІІ декаді червня 2014р.

3 Дані за 2012р.

4 Дані за 2013р.

5 Починаючи з 2010р., показники з праці по м.Суми в розрізі видів економічної діяльності не розробляються.

6 Показник розраховується в цілому по області.

7 Дані за 2013р. – попередні. Остаточні дані згідно Плану державних статистичних спостережень будуть оприлюднені у І декаді квітня 2014р.

 

Гуманітарна сфера

Наука Станом на 01.01.2013 Станом на 01.01.2014
Кількість організацій, які виконують наукові дослідження і розробки, одиниць 10 10
Чисельність науковців, осіб 15392 1501
Чисельність докторів наук, осіб 155 173
Чисельність кандидатів наук, осіб 1214 ...4

1 Згідно з Планом державних статистичних спостережень термін оприлюднення інформації у ІІ декаді квітня 2014р

2 Наведена чисельність працівників основної діяльності підприємств, які виконують наукові та науково-технічні роботи.

3 Згідно з Планом державних статистичних спостережень термін оприлюднення інформації у ІІІ декаді квітня 2014р.

4 Згідно з Планом державних статистичних спостережень термін оприлюднення інформації у ІІІ декаді квітня 2014р.

Освіта

Навчальні заклади Станом на 01.01.2013 Станом на 01.01.2014
Кількість вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації1, одиниць 4 4
Чисельність студентів2, осіб 34993 32323
Чисельність педагогічних та науково-педагогічних працівників, осіб (усього/у т.ч. штатні) 2854/2482 2880/2475
Кількість вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації1, одиниць 4 4
Чисельність студентів, осіб 2702 2645
Чисельність педагогічних працівників, осіб (усього/у т.ч. штатні) 327/321 323/316
Кількість професійно-технічних навчальних закладів, одиниць 8 8
Чисельність учнів, осіб 3813 3493
Чисельність педагогічних працівників, осіб3 415 408
Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів1, одиниць 43 43
Чисельність учнів, осіб 23568 23842
Чисельність вчителів, осіб 2213 2146
Із загальної кількості денних загальноосвітніх навчальних закладів спеціальні школи (школи-інтернати)1, одиниць 3 3
Чисельність дітей, осіб 208 218
Кількість персоналу, осіб 53 51
Кількість постійних дошкільних закладів, одиниць 44 44
Чисельність дітей, осіб 10766 11143
Кількість педагогічного персоналу, осіб 1118 1123
Кількість дитячих позашкільних установ (будинки творчості дітей та юнацтва, школярів, клуби юних техніків, екологів, авіа-автолюбителів, інші), одиниць* 4 4
Чисельність дітей, осіб* 9002 10109
Кількість шкільних бібліотек/бібліотечний фонд, одиниць* 39 39

1 На початок 2012/13 та 2013/14 навчальних років, відповідно.

2 Включаючи структурні підрозділи інших територій області, які входять до складу головного ВНЗ.

3 Станом на кінець 2011/12 та 2012/13 навчальних років, відповідно.

4 Відповідно до Плану державних статистичних спостережень термін оприлюднення даних за 2013р. у ІІІ декаді березня 2014р.

* За даними управління освіти і науки Сумської міської ради

 

Охорона здоров'я

Основні показники Станом на 01.01.2013 Станом на 01.01.2014
Кількість лікарняних закладів, одиниць/ліжок 17/3935 17/3935
- міських 5/1435 5/1435
- обласних 12/2500 12/2500
Забезпеченість лікарняними ліжками на 10 тис. населення, одиниць 52,8 52,9
Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів, одиниць 35 35
Чисельність лікарів, осіб 1804 1854
- в міських закладах 862 793
- в обласних закладах 942 1061
Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення, осіб (по міським закладам) 31,7 29,2
Кількість санаторіїв-профілакторіїв/ліжок, одиниць - -
Кількість курортно-оздоровчих будинків відпочинку/ліжок, одиниць - -
Кількість аптек, одиниць 136 143

 

Культура*

Основні показники

Станом на 01.01.2013 Станом на 01.01.2014
Кількість, одиниць    
театрів 2 2
музеїв (включаючи філіали) 3 3
філармоній 1 1
кінотеатрів 2 3
бібліотек 22 22
будинків культури 2 2
центрів дозвілля 0 0
сільських клубів 2 2
клубів за інтересами 0 0
дитячих музичних шкіл 4 4
дитячих шкіл мистецтв 0 0
дитячих художніх шкіл 1 1

* Дані наведені за інформацією відділу культури та туризму Сумської міської ради