0012.jpg

Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації державної та міської політики в наступних галузях житлово-комунального господарства: капітального, поточного ремонту, реконструкції об’єктів житлового фонду, утримання, поточного та капітального ремонтів, реконструкції об’єктів комунального господарства та благоустрою, управління об’єктами житлового господарства (крім приватного сектору) забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються населенню, поводження з твердими побутовими відходами, регулювання чисельності безпритульних тварин, холодного водопостачання та водовідведення, очищення стічних вод, теплопостачання та гарячого водопостачання, надання ритуальних послуг населенню, здійснення заходів з благоустрою міста у межах комунального замовлення, обстеження та видалення зелених насаджень.

• Здійснює повноваження власника щодо управління об’єктами комунального господарства комунальної власності міста Суми та забезпечує додержання державної політики, в тому числі в інтересах територіальної громади м. Суми, у сфері управління об’єктами комунального господарства.
• Здійснює повноваження замовника капітального ремонту, реконструкції об’єктів житлового господарства.
• Здійснює повноваження замовника послуг з утримання, поточного та капітального ремонтів, реконструкції об’єктів комунального господарства територіальної громади міста Суми що перебувають у віданні Департаменту.
• Здійснює повноваження замовника проектування, розміщення, будівництва, капітального та поточного ремонту, утримання об’єктів благоустрою.
• Вживає заходи щодо ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах коштів, виділених із міського бюджету, після відповідного повідомлення Департаменту уповноваженим органом про їх виявлення.
• Здійснює організацію, підготовку та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.
• Координує роботу комунальних підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Суми, які належать до сфери його управління.
• Організовує, у межах наданих повноважень, роботи по підготовці підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період.
• Здійснює повноваження замовника щодо реставрації об’єктів, що перебувають на балансі Департаменту.
• Розглядає проекти планів роботи комунальних підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Суми, які належать до сфери його управління, вносить до них зауваження та пропозиції. Здійснює контроль за їх виконанням.
• Отримує інформацію від керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, пов’язану із забезпеченням безперебійного функціонування міського господарства і задоволенням житлово-комунальних, соціально-економічних потреб населення міста.
• Здійснює виклик у будь-який час доби необхідних фахівців та керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності на місце проведення робіт по ліквідації аварійних ситуацій.
• Контролює у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом, діяльність підприємств – виконавців послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.
• Контролює у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом, діяльність підприємств, які надають послуги зі збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин, згідно з комунальним замовленням.
• Готує та надає пропозиції в установленому порядку щодо фінансування підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Суми, які належать до сфери його управління.
• Готує пропозиції щодо фінансування з бюджету першочергових заходів з питань, віднесених до повноважень Департаменту.
• Розробляє плани асигнувань та доводить їх до підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Суми, які належать до сфери його управління, по лімітних довідках бюджетних асигнувань, контролює їх виконання.
• Розробляє зведений кошторис бюджетних асигнувань, контролює хід його виконання.
• За рішенням організатора конкурсу здійснює підготовку та проведення конкурсів по визначенню суб’єктів господарювання-виконавців житлово-комунальних послуг, укладає договори за результатами проведених конкурсів.
• Здійснює контроль за обсягами виконаних робіт (наданих послугам), які проводяться (надаються) на замовлення Департаменту. Забезпечує перевірку актів виконаних робіт (наданих послуг) та відповідності їх нормативним документам.
• Бере участь у здійсненні контролю та забезпечує виконання державних, регіональних, міських програм з питань, віднесених до повноважень Департаменту.
• Готує інформацію для включення до плану соціально – економічного розвитку міста та плану стратегічного розвитку міста щодо розвитку галузей міського господарства, віднесених до відання Департаменту.
• Організовує виконання нормативно-правових актів органів державної влади, рішень Сумської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Сумського міського голови з питань, віднесених до повноважень Департаменту.
• Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб – підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, у межах наданих повноважень, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.
• За дорученням міського голови представляє інтереси Сумської міської ради, виконавчого комітету Сумської міської ради та міського голови в місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному суді України, у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності в межах повноважень Департаменту, визначених цим Положенням.
• За дорученням керівництва та самостійно аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.
• Розробляє проекти нормативних та ненормативних актів, в межах повноважень Департаменту, визначених цим Положенням, для їх розгляду Сумською міською радою, її виконавчим комітетом та міським головою у встановленому порядку.
• Залучає кошти до цільового фонду Департаменту та використовує їх на підставі розпорядження міського голови відповідно до затвердженого міською радою Положення про цільовий фонд Департаменту.
• Надає допомогу населенню у створенні органів самоорганізації населення, координує їх діяльність відповідно до чинного законодавства України.
• Надає консультативно-інформаційну допомогу в роботі з квартальними комітетами.
• Видає та засвідчує довідки для населення, що мешкає у приватному секторі міста, відповідно до чинного законодавства України.
• Розробляє проекти програм розвитку житлового господарства у сфері експлуатації житла для їх розгляду у встановленому порядку.
• Залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста з питань, що входять до компетенції Департаменту, координує цю роботу.
• Укладає договори з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності на надання комунального замовлення на послуги, що відносяться до сфери управління Департаменту.
• Здійснює контроль за виконаними обсягами робіт з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд. Перевіряє акти виконаних робіт та відповідність їх нормативним документам.
• Надає консультативно-інформаційну допомогу мешканцям міста по створенню будинкових комітетів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, готує відповідні проекти рішень. Веде єдиний реєстр створених у місті будинкових комітетів.
• Надає консультативно-інформаційну допомогу мешканцям міста з питань реалізації Положення про дольову участь співвласників у поточному, капітальному ремонтах (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради.
• Приймає комісійну участь у встановленому порядку щодо прийняття в комунальну власність територіальної громади міста відомчих об’єктів житлового господарства.
• Надає пропозиції у встановленому порядку про необхідність відселення власників (наймачів) з аварійних та ветхих будинків.
• Надає у встановленому порядку пропозиції на розгляд міському голові у вигляді клопотань про включення житлових приміщень до числа службових та виключення житлових приміщень з числа службових.
• Здійснює контроль за належним утриманням, експлуатацією, поточним ремонтом об’єктів житлового-комунального господарства міста.
• Забезпечує, як компетентний орган з питання видалення зелених насаджень, функціонування постійно діючої комісії з питань обстеження та видалення зелених насаджень на території міста та визначення їх відновної вартості.
• Організовує виконання державних і місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою міста.
• Визначає графіки роботи зовнішнього освітлення території міста.
• Залучає на договірних засадах кошти і матеріально-технічні ресурси юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою міста.
• Інформує населення про здійснення заходів з благоустрою міста.
• Забезпечує реалізацію тарифної політики у сфері надання побутових, комунальних послуг.
• Здійснює перевірку тарифів, поданих підприємствами – надавачами житлово-комунальних послуг.
• Забезпечує підготовку проектів рішень виконавчого комітету Сумської міської ради щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, які встановлюються національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України) послуги.
• Здійснює, у межах повноважень, договірну роботу щодо договорів, угод, контрактів, стороною яких виступає Сумська міська рада, її виконавчий комітет та Сумський міський голова.
• Департамент здійснює повноваження замовника капітального ремонту, реконструкції та нового будівництва об’єктів житлового, комунального господарства та благоустрою. Формує титульні списки по вказаним напрямкам робіт та здійснює попереднє погодження з постійною комісією з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку Сумської міської ради у частині об’єктів житлового господарства, а також постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики.
• Готує проекти подань про призначення/звільнення керівників підпорядкованих комунальних підприємств (установ, організацій) та інші матеріали, відповідно до Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Суми.
• Здійснює складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 150, 152 кодексу України про адміністративні правопорушення, у межах повноважень.

 

ПОСАДА

ПІБ

ТЕЛЕФОН

Директор департаменту

 Велитченко Едуард Вікторович

700-590

Секретар директора департаменту Шоптенко Олександра Вікторівна 700-590

Відділ юридичного та кадрового забезпечення

Начальник відділу Мельник Юлія Миколаївна 700-598

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Начальник відділу-головний бухгалтер Лісовенко Людмила Володимирівна 700-591

І. Управління розвитку житлово-комунального господарства

Начальник управління

 Богданов Віктор Володимирович

 700-594

Відділ розвитку комунального господарства

Начальник відділу

Рябоконь Роман Петрович

700-595

Відділ розвитку житлового господарства

Начальник відділу  Марюхна Наталія Костянтинівна 700-594

Сектор публічних закупівель (у відділі)

Завідувач сектору Чугай Наталя Миколаївна 700-598

ІІ. Управління експлуатації та благоустрою

Начальник управління

Власенко Тетяна Василівна

700-596

Відділ надання житлово-комунальних послуг
Начальник відділу    700-596

Сектор тарифної політики (у відділі)

Завідувач сектору Кульченко Галина Іванівна 700-596

Відділ планування та управління комунальним господарством

Начальник відділу   700-597

Сектор виробничо-технічного контролю (у відділі)

Завідувач сектору Мальцев Владислав Олександрович  700-597

ІІІ. Управління координації та комунікацій

В. о. директора департаменту, начальник управління

Павленко Віктор Іванович 700-590

Відділ з впровадження нових форм управління житловим господарством

Начальник відділу Грицина Світлана Володимирівна 700-593

Відділ по роботі зі зверненнями громадян та документообігу

Начальник відділу  Грекова Маргарита Леонідівна 700-592

Рішення Сумської міської ради від 31.05.2017 № 2153-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 30 березня 2016 року № 530-МР «Про Положення про департамент інфраструктури міста Сумської міської ради» (зі змінами)

Рішення Сумської міської ради від 29.03.2017 року № 1883-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 30 березня 2016 року № 530-МР «Про Положення про департамент інфраструктури міста Сумської міської ради»

Рішення Сумської міської ради від 30.03.2016 року №530-МР Про Положення про департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

Додаток до рішення Сумської міської ради від 30.03.2016 року № 530-МР 

Колективний договір

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Інформація про виконання бюджетних програм за 2018 рік

 
 
№ п/пП.І.ППосадаЧаси прийому
1 Яременко
Григорій Іванович
Директор департаменту

двічі на місяць по вівторках

з 15:00 (за попереднім записом)

2 Павленко Віктор Іванович Начальник управління координації та комунікацій Щовівторка з 10:00 до 12:00 (за попереднім записом)
3 Рябоконь Роман Петрович Начальник відділу розвитку комунального господарства Щоп'ятниці з 13:00 до 15:00 
4 Власенко
Тетяна Василівна
Начальник управління експлуатації та благоустрою Щосереди з 14:00 до 16:00
5

Мельник
Юлія Миколаївна

Начальник відділу юридичного та кадрового  забезпечення Щовівторка з 13:00 до 15:00
6 Марюхна
Наталія Костянтинівна
Начальник відділу розвитку комунального господарства Щочетверга з 15:00 до 17:00

 

Попередній запис на особистий прийом директора департаменту здійснюється сектором по роботі зі зверненнями громадян та документообігу з адресою: вул. Воскресенська, 8а/1 (І поверх) або за телефоном 700-592.

 Звіт про роботу департаменту за 2016 рік

 

velitchenko

Адреса: вул. Горького, 21, ІІІ поверх

Телефон: 70-05-90

E-mail: dim@smr.gov.ua

Сайт: https://dim.smr.gov.ua/

Відкриті дані: http://data.gov.ua/users/2104

Директор: Велитченко Едуард Вікторович 

Графік роботи: Понеділок – четвер з 8:00 до 17:15, п`ятниця з 8:00 до 16:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00, субота та неділя – вихідні дні

PROZORRO ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

Реєстр адміністративних послуг структурного підрозділу