004.jpg
Сайт працює в тестовому режимі

Громадська рада

Містобудівна рада

Назва комісіїДата створення комісії, розпорядчий документГолова комісіїКількісний склад комісії та участь представ-ників громадськості/депу-татів міської ради (так/ні)Періодичність проведення засіданьОсновні напрямки діяльностіКонтакти
Управління соціального захисту населення
Міський комітет забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Рішення виконавчого комітету від 28.11.2006 № 636 (зі змінами від 07.12.2010 № 749, від 15.11.2011 № 702) Заступник міського голови, який координує роботу управління 20 осіб(так/ні) За потребою Координація роботи по забезпеченню безперешкодного доступу до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

Управління соціального захисту населення,

32-79-94

Координаційна рада у справах ветеранів війни та праці, інвалідів при виконавчому комітеті міської ради Рішення виконавчого комітету від 27.03.2007 № 117 (зі змінами від 07.12.2010 № 753, від 15.11.2011 № 701) Заступник міського голови, який координує роботу управління 18 осіб(так/ні) Один раз уквартал Обговореннянайбільш вразливих верств населення та методів їх вирішення. Координація діяльності організацій, установ, які займаються обслуговуванням, реабілітацією, відповідної категорії громадян, подання спільних програм, проектів на затвердження виконавчим комітетом Сумської міської ради Секретар ради - Тверда Олена Володимирівна, 36-91-55
Робоча група по підготовці пропозицій міській раді щодо надання фінансової підтримки міським громадським організаціям інвалідів і ветеранів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Розпорядження міського голови від 23.10.2008 № 1006-Р (зі змінами від 28.03.2011 № 226-Р) Заступник міського голови, який координує роботу управління 9 осіб(так/ні) За потребою Розгляд поданих громадськими організаціями заяв та документів, внесення пропозицій щодо надання фінансової підтримки міським громадським організаціям інвалідів і ветеранів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Секретар робочої групи - Панасенко Людмила Іванівна,

60-40-26

Рада з питань соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі Рішення виконавчого комітету від 07.07.2012 № 387 Заступник міського голови, який координує роботу управління 15 осіб(так/ні) За потребою. Згідно з рішенням голови ради Вивчення проблемних питань у сфері соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі

Секретар ради - Мірошниченко Вікторія Вікторівна,

24-53-05

Комісія по розподілу санаторно – курортних путівок громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Розпорядження міського голови від 13.04.2009 № 278-Р (зі змінами від 08.12.2010 № 996-Р) Заступник міського голови, який координує роботу управління 10 осіб(так/ні) За потребою. Згідно з рішенням голови комісії Вирішення питання забезпечення путівками на санаторно – курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Секретар комісії - Тверда Олена Володимирівна,36-91-55
Міська комісія з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, відновлення платоспроможності підприємств, забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення, створення робочих місць та легалізації Розпорядження міського голови від 17.11.2009 № 969-Р (зі змінами від 08.12.2010 № 997-Р, від 09.09.2011 № 700-Р) Заступник міського голови, який координує роботу управління 13 осіб(так/ні) За потребою. Згідно з рішенням голови комісії Забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, зборів, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, відновлення платоспроможності підприємств, забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення, створення робочих місць та легалізації, забезпечення роботи на розв’язання проблем несвоєчасної виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, легалізації тіньової зайнятості та прихованої заробітної плати

Секретар комісії - Бутова Олена Василівна,

36-61-98

Міська комісія у справах альтернативної (невійськової) служби Розпорядження міського голови від 21.12.2009 № 1123-Р (зі змінами від 08.12.2010 № 998-Р) Заступник міського голови, який координує роботу управління 8 осіб(так/ні) За потребою Вирішення питань проходження альтернативної (невійськової) служби мешканцями міста

Секретар комісії - Дворник Євген Андрійович,

32-68-34

Комісія по розгляду заяв громадян з питань призначення соціальної допомоги та прийняттю рішень про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, інформації про адресу фактичного місця проживання пільговика Рішення виконавчого комітету від 06.05.2010 № 252 (зі змінами від 07.12.2010 № 746) Заступник міського голови, який координує роботу управління 11 осіб(ні/ні) За потребою Розгляд заяв громадян з питань призначення соціальної допомоги та прийняттю рішень про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, інформації про адресу фактичного місця проживання пільговика

Секретар комісії - Лисенко Катерина Миколаївна,

32-79-05

Комісія з розгляду заяв із звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) комунальною установою «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» Рішення міської ради від 22.09.2010 № 4370-МР (зі змінами від 30.11.2011 № 938-МР) Заступник міського голови, який координує роботу управління 9 осіб (так/ні) Один раз на місяць Розгляд заяв громадян, які потребують звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) та надання пропозицій виконавчому комітету щодо звільнення (відмови у звільнені) від плати за обслуговування

Секретар комісії - Гапонова Валентина Григорівна,

32-77-74

Комісія по вирішенню питань проведення за рахунок коштів міського бюджету реконструкції квартир інвалідів, що пересуваються на візках Рішення виконавчого комітету від 31.07.2007 № 352 (зі змінами від 15.09.2010 № 573, від 06.11.2011 № 562) Заступник міського голови, який координує роботу управління 12 осіб (так/ні) У міру надходження заяв Вирішення питань щодо проведення за рахунок коштів міського бюджету реконструкції жилих квартир (будинків) інвалідів, що пересуваються на візках

Управління соціального захисту населення,

32-79-94

Комісія по вирішенню питань проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу Рішення виконавчого комітету від 03.06.2010 № 324 Заступник міського голови, який координує роботу управління 8 осіб (ні/ні) У міру надходження заяв та фінансування Вирішення питань щодо проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу

Секретар комісії – Соловей Неля Дмитрівна,

36-91-16

Комісія з питань надання матеріальної допомоги громадянам міста, які опинилися в складних життєвих обставинах Розпорядження міського голови від 01.02.2011 № 79-Р Заступник міського голови, який координує роботу управління 9 осіб (так/ні) За потребою Вирішення проблем громадян, які опилися в складних життєвих обставинах

Секретар комісії-Курмакова Олена Василівна,

32-79-94

Координаційна рада з питань взаємодії з громадськими організаціями учасників бойових дій на території інших держав Рішення виконавчого комітету від 06.12.2011 № 759 Заступник міського голови, який координує роботу управління 17 осіб (так/ні) Періодичність та необхідність проведення засідань визначається на підставі окремих рішень координаційної ради Підготовка пропозицій щодо шляхів вирішення нагальних питань реалізації державної політик у сфері соціального захисту учасників бойових дій на території інших держав та членів їх сімей, поліпшення їх життєвого рівня. Забезпечення постійного діалогу між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськми організаціями учасників бойових дій на території інших держав з питань проведення спільних заходів, збереження злагоди в суспільстві.

Секретар ради - Коцура Юлія Анатоліївна,

36-91-16

Консультативна рада з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Рішення виконавчого комітету від 01.02.2012 № 32 Заступник міського голови, який координує роботу управління 12 осіб (так/ні) Періодичність та необхідність проведення засідань визначається на підставі окремих рішень координаційної ради Підготовка пропозицій щодо шляхів вирішення нагальних питань реалізації державної політик у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та членів їх сімей, створення належних умов їх життєзабезпечення. Забезпечення постійного діалогу між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадськми організаціями, що опікуються питаннями соціального захисту громадян, які постраждали івнаслідок чорнобильської катастрофи, з питань проведення спільних заходів, збереження злагоди в суспільстві

Секретар комісії – Соловей Неля Дмитрівна,

36-91-16

Опікунська рада при органах опіки та піклування

Рішення виконавчого комітету від 13.04.2009 № 278-Р

Заступник міського голови, який координує роботу управління 11 осіб (так/так) Один раз на місяць Вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки та піклування над повнолітніми особами при органі опіки та піклування, яким є виконавчий комітет Сумської міської ради

Секретар ради – Ткаченко Вікторія Валеріївна,

36-61-98

Департамент інфраструктури міста Суми
Постійно діюча міська комісія з питань обстеження та визначення стану зелених насаджень на території міста Суми 20.05.2010, наказ № 41-В по УЖПКГБ міської ради Головний спеціаліст управління інфраструктури міста Рубінін О.В. 3 особи. Участь представників громадськості і заявників не обмежується Вівторок, четвер, з 8-00 до 17-00 Обстеження зелених насаджень, надання дозволів на їх видалення, нарахування відновної вартості

Рубінін Олександр Володимирович,

70-05-97

Комісія з розгляду питання щодо обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні, транспортні послуги та доцільності їх зміни Розпорядження міського голови від 29.08.2013 № 191-Р Заступник міського голови, який координує роботу департаменту 11 осіб/так За потребою Розгляд питань щодо обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні, транспортні послуги та доцільності іх змін

Секретар комісії-Кульченко Галина Іванівна,

70-05-87

Правове управління
Сумська міська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення Розпорядження міського голови від 29.04.2013 № 103-Р Заступник міського голови, який координує роботу управління 17 осіб (так/ні) Щоквартально Підвищення рівня правової освіти населення міста, створення належних умов для набуття громадянами правових знань

Секретар – Пявка Юлія Миколаївна,

70-06-29

Відділ організаційно-кадрової роботи міської ради
Конкурсна комісія для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Сумської міської ради Розпорядження міського голови від 15.09.2015 № 356-к Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету 7 осіб (ні) За потребою Працевлаштування у структурних підрозділах Сумської міської ради

Секретар –Азарова Ольга Валентинівна,

70-06-23

Департамент комунікацій та інформаційної політики
Міська комісія сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації Розпорядження міського голови від 26.02.08 № 137-Р, (зі змінами розпорядження міського голови від 26.05.2012 № 169-Р) Секретар міської ради 12 осіб (так/так) За потребою Сприяння дотриманню законодавства про свободу совісті та релігійних організацій

Секретар комісії – Гулякін Руслан Олександрович,

70-06-24

Управління освіти і науки
Координаційна рада з питань модернізації мережі навчальних закладів м.Суми Розпорядження міського голови від 13.02.2013 № 24-Р Заступник міського голови, який координує роботу управління 8 осіб Один раз на півріччя Вивчення стану розвитку мережі навчальних закладів, визначення її ефективності щодо задоволення потреб населення у високоякісних освітніх послугах, соціальної та економічної доцільності, перспектив модернізації відповідно до демографічних показників, рівня міграції, стану ринку праці, фінансування, а також складання планів, своєчасного їх коригування згідно з потребами та економічними можливостями регіону та надання їх міському голові

Голова ради – Данильченко Антоніна Миколаївна,

32-78-05

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Міська комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) Рішення виконавчого комітету від 01.02.2011 № 53 Заступник міського голови 26 осіб (ні/ні) У міру винекненя загрози або надзвичайної ситуації. Не рідше ніж 4 рази на рік Попередження виникнення надзвичайних ситуацій на території міста та ліквідація їх наслідків

Секретар комісії – Семененко Микола Сергійович,

61-19-02

Міська евакуаційна комісія Наказ начальника цивільного захисту м. Суми від 02.02.2012
№ 2
Заступник міського голови 16 осіб (ні/ні) У міру винекненя загрози або надзвичайної ситуації. Не рідше ніж 2 рази на рік Проведення евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій на території міста

Секретар комісії -Тараненко Віталій Анатолійович,

61-19-02

Управління підприємництва та споживчого ринку
Координаційна рада з питань розвитку підприємництва Розпорядження міського голови від 08.07.08 № 627-Р (зі змінами від 13.06.2014 № 110-Р) Перший заступник міського голови 25 осіб (так/так) Один раз на 3 місяці відповідно до затверджених планів роботи

Основними завданнями ради є:

  • координація роботи органу місцевого самоврядування та громадських організацій підприємців у запровадженні єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва;
  • підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової
    бази питань підприємницької діяльності;
  • створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва в місті;
  • забезпечення паритетної відповідальності за виконання податкових зобов’язань, розгляд суперечних питань, що виникають у сфері підприємництва та підготовка рекомендацій щодо їх розв'язання

Секретар ради – Даценко Галина Володимирівна,

70-06-52

Комісія по здійсненню контролю за недопущенням стихійної торгівлі на вулицях м. Суми Розпорядження міського голови від 24.11.2009 № 1003-Р «Про створення комісії по здійсненню контролю за недопущенням стихійної торгівлі на вулицях м. Суми» Перший заступник міського голови 13 осіб Відповідно до затверджених графіків Недопущення стихійної торгівлі, проведення роз’яснювальної роботи з населенням про недопущення стихійної торгівлі

Координує роботу та складає графіки проведення рейдів – Дубицький Олег Юрійович,

70-06-56

Управління з господарських та загальних питань
Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Сумської міської ради Рішення виконавчого комітету міської ради 06.04.2004 № 229 Заступник міського голови, який координує роботу управління 12 осіб (ні/ні) Щопонеділка Розгляду справ про адміністративні правопорушення, віднесених законом до відання органів місцевого самоврядування, за винятком справ, віднесених Кодексом України про адміністративні правопорушення до відання інших органів

Секретар комісії - Качанова Олена Миколаївна,

61-10-16

Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонно-мобілізаційної роботи
Спостережна комісія при виконавчому комітеті Сумської міської ради Рішення виконавчого комітету міської ради 11.01.2011 № 14 Заступник міського голови, який координує роботу відділу 12 осіб (так/ні) 1 раз на місяць Організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання

Секретар комісії - Кацов Анатолій Соломонович,

70-05-19

Рада учасників бойових дій та членів сімей загиблих воїнів при міському голові Розпорядження міського голови від 01.09.2015 № 222-Р Міський голова 21 особа (так/ні) За потребою Забезпечення вирішення нагальних питань соціального захисту та надання допомоги ветеранам та учасникам антитерористичної операції і членам їх сімей Секретар - головний спеціаліст правового управління Бересток
Богдан Петрович
Міська комісія з питань боротьби зі злочинністю при виконавчому комітеті Сумської міської ради Рішення виконавчого комітету міської ради 04.11.2011 № 272 Заступник міського голови, який координує роботу відділу 15 осіб (ні/так) 1 раз на квартал Основним завданням комісії є розроблення та подання виконавчому комітету через відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонно-мобілізаційної роботи пропозицій щодо пріоритетних напрямків єдиної політики у сфері боротьби зі злочинністю, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і законних інтересів громадян, здійснення контролю за реалізацією цих заходів

Секретар комісії - Кацов Анатолій Соломонович,

70-05-19

Міська координаційна рада з питань безпеки дорожнього руху при виконавчому комітеті Сумської міської ради Рішення виконавчого комітету міської ради 21.03.2006 № 155 Заступник міського голови, який координує роботу відділу 13 осіб (ні/так) За потребою (не рідше 1 раз на півріччя) Основним завданням міської координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху є координація діяльності підрозділів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій міста незалежно від форм власності і господарювання з питань безпеки дорожнього руху

Секретар ради - Левенець Микола Віталійович,

70-05-19

Рада з координації та контролю за діяльністю громадських формувань з охорони громадського порядку в м. Суми Рішення Сумської міської ради від 26.05.2010 № 3765-МР Заступник міського голови, який координує роботу відділу 7 осіб (ні/так) 1 раз на квартал Механізм виділення та контролю за використанням коштів міського бюджету, передбачених міською комплексною програмою профілактики правопорушень на 2010-2012 роки

Секретар ради -
Левенець Микола Віталійович,

70-05-19

Міська координаційна рада з питань запобігання та протидії корупції в структурних підрозділах Сумської міської ради Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.11.2011 № 711 Заступник міського голови, який координує роботу відділу 12 осіб (ні/так) За потребою Основним завданням Ради є розроблення та подання виконавчому комітету пропозицій щодо пріоритетних напрямків реалізації державної антикорупційної політики та покращення роботи його структурних підрозділів з спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, сприяння цим суб’єктам у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновлення порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави

Секретар ради –
Козлов Ігор Ігоревич,

70-05-19

Служба у справах дітей
Комісія з питань захисту прав дитини Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 02.02.2010 № 87 Міський голова 14 осіб (так/так) Не рідше одного разу на місяць (перший вівторок місяця) або за потребою Розгляд та надання пропозицій до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, дитини-сироти, та дитини, позбавленої батьківського піклування; розгляд питань, у тому числі спірних, які потребують колегіального вирішення

Секретар комісії – Коряк Лариса Іванівна,

61-15-36

Департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин
Рада з питань залучення інвестицій в економіку міста Суми Рішення виконачого комітету Сумської міської ради від 15.11.2011 № 694 (зі змінами від 15.11.2013 №438) Заступник міського голови, який координує роботу департаменту 14 осіб/так За потребою (при надходженні від суб’єктів інвестиційної діяльності інвестиційних проектів, ідей, пропозицій) Участь у формуванні привабливого інвестиційного іміджу міста Суми та поліпшенні умов діяльності інвесторів; організація роботи із залучення інвестицій в економіку міста за принципом «єдиного інвестиційного вікна» та інше

Секретар –Вдовенко Сергій Вікторович,

70-05-87

Робоча група з питання підготовки проекту міського бюджету на 2016 рік Розпорядження міського голови від 25.08.2015 № 215-Р Заступник міського голови, який координує роботу департаменту 15 осіб/так За потребою Опрацювання розрахунків до проекту міського бюджету на 2016 рік

Секретар робочої групи -Куцомеля Наталія Олексіївна,

70-07-16

Робоча група з питання розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку м.Суми на 2016 рік Розпорядження міського голови від 25.08.2015 № 214-Р Заступник міського голови, який координує роботу департаменту 10 осіб/так За потребою Опрацювання показників проекту Програми економічного і соціального розвитку м.Суми на 2016 рік

Секретар робочої групи -
Куцомеля Наталія Олексіївна,

70-07-16

Дорадчий комітет щодо проведення громадських слухань щодо проекту міського бюджету на 2016 рік та проекту Програми економічного і соціального розвитку м.Суми на 2016 рік Розпорядження міського голови від 25.11.2015 № 301-Р Заступник міського голови, який координує роботу департаменту 14 осіб/так За потребою Розгляд пропозицій містян під час опрацювання опрацювання розрахунків до проекту міського бюджету на 2016 рік і показників проекту Програми економічного і соціального розвитку м.Суми на 2016 рік

Секретар -
Куцомеля Наталія Олексіївна,

70-07-16

Відділ культури та туризму
Атестаційна комісія по проведенню атестації педагогічних працівників у 2015-2016 навчальному році Наказ відділу культури та туризму Сумської міської ради від 10.09.2015 № 45-ОД Начальник відділу культури та туризму Цибульська Н.О. 7 осіб (ні/ні) 1 раз на рік Атестація педагогічних працівників шкіл естетичного виховання дітей

Секретар комісії - Вдовенко Олена Михайлівна,

66-99-04

Архівний відділ
Експертна комісія Розпорядження міського голови від 08.10.2008 № 948-Р Начальник архівного відділу
Курилко С.О.
7 осіб (ні/ні) Не рідше ніж чотири рази на рік Схвалення описів справ постійного зберігання і з особового складу, номенклатур справ, актів на знищення інструкцій з діловодства

Секретар комісії - Гачкова Валентина Федорівна,

70-05-15

Управління обліку, розподілу та приватизації житла
Громадська комісія з житлових питань при виконавчому комітеті Сумської міської ради Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 502 від 02.08.2011 Заступник міського голови, який координує роботу управління 9 осіб Один раз на місяць Пропозиції з питань обліку, розподілу та надання житла

Секретар комісії - Бєляєв Микола Іванович,

22-16-65

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
Комісія по присвоєнню почесного звання «Мати - героїня» Розпорядження міського голови від 06.02.2008 № 253 Заступник міського голови, який координує роботу відділу 6 осіб Один раз на квартал Розгляд документів на присвоєння почесного звання «Мати - героїня» Секретар - Кругляк Олена Володимирівна
Департамент містобудування та земельних відносин
Постійно діюча міжвідомча комісія з розгляду питань пов'язаних з наданням дозволу на перепланування та/або переобладнанням житлових та нежитлових приміщень в житлових будинках; переведення нежитлових приміщень у категорію житлових; житлових будинків квартирного типу у будинки садибного типу на території міста. Суми Розпорядження міського голови від 21.08.2013 № 183-Р Заступник міського голови, який координує роботу департаменту 9 осіб Не менше 1 разу на місяць Розгляд заяв щодо надання дозволу на перепланування та/або переобладнання житлових та нежитлових приміщень

Секретар комісії - Бондаренко Ольга Олегівна,

70-01-13

Комісія з питань звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд на території м. Суми Розпорядження міського голови від 30.07.2013 № 161-Р про внесення змін до розпорядження міського голови від 14.12.2012 № 287-Р Заступник міського голови, який координує роботу департаменту 9 осіб За потребою Попередній розгляд матеріалів щодо звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд на території м. Суми

Департамент містобудування та земельних відносин,

70-05-81

Комісія з питань розміщення зовнішньої реклами в м. Суми Розпорядження міського голови від 01.08.2011 № 582-Р про внесення змін до розпорядження міського голови від 01.08.2011 № 582-Р Заступник міського голови, який координує роботу департаменту 10 осіб (ні/так) Один раз на місяць Попередній розгляд заяв щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої ріклами в м.Суми

Секретар комісії - Трояновська Наталія Анатоліївна,

70-05-81

Постійно діюча комісія з вирішення земельних спорів на території міста Суми Рішення виконачого комітету Сумської міської ради від 21.08.2012 № 453 (зі змінами від 20.08.2013 № 422) Заступник міського голови, який координує роботу департаменту 10 осіб За потребою Належне реагування щодо вирішення земельних спорів відносно меж земельних ділянок на території міста Суми та додержання громадянами правил добросусідства

Секретар комісії - Шульга Олександр Сергійович,

70-05-81

Управління майна комунальної власності
Комісія з питань приймання- передачі об'єктів права державної та комунальної власності, відомчого житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури Рішення виконачого комітету Сумської міської ради від 19.11.2013 № 581 зі змінами від 20.05.2014 № 251 Заступник міського голови, який координує роботу управління 17 осіб (ні/ні) За потребою Приймання-передача об'єктів права державної і комунальної власності, відомчого житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури

Управління майна комунальної власності,

70-04-04

Конкурсная комісія на право оренди майна комунальної власності територіальної громади міста Суми Рішення Сумської міської ради від 23.02.2011 № 274-МР зі змінами від 24.04.2013 № 2288-МР та від 26.12.2014 № 3859-МР Перший заступник міського голови 14 осіб (ні/ні) За потребою Передача в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Суми

Секретар комісії - Кудрицька Юлія Олексіївна,

70-04-13

Відділ логістики та зв’язку
Комісія по координації роботи міського пасажирського транспорту Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.12.2014 № 619 Заступник міського голови, який координує роботу відділу 13 осіб (так/так) Не менше одного разу на півроку Вирішення оперативних і поточних питань організації пасажирських перевезень у м. Суми

Секретар комісії - Рудика Наталія Миколаївна,

70-05-81