004.jpg

Виконання дохідної частини міського бюджету м. Суми за І квартал 2019 року склало у сумі 765,5 млн. гривень, або 24,2% до затверджених обсягів на рік та на 207,8 млн. гривень (або на 21,4%) менше надходжень за І квартал 2018 року за рахунок зменшення надходжень по офіційних трансфертах по субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово - комунальних послуг.

І. Офіційні трансферти в загальному обсязі надходжень складають 44,6% (341,4 млн. гривень) або 28,7% до плану на рік, а саме за рахунок надходжень з:

 • Державного бюджету – 340,6 млн. гривень (або 29,0%), в т. ч.:

- трансферти на освіту – 77,6 млн. гривень;

- трансферти на медицину – 53,9 млн. гривень;

- субвенція на соціально – економічний розвиток – 17,6 млн. гривень;

- субвенції соціального характеру – 191,5 млн. гривень.

 • Обласного бюджету – 0,6 млн. гривень (або 10,8 відсотків).
 • Бюджетів інших рівнів - 0,2 млн. гривень, або 3,0 відсотків.

ІІ. Власні доходи в загальному обсязі надходжень складають 55,4% - (424,1 млн. гривень), або 21,5% до плану на рік.

До загального фонду надійшло 402,8 млн. гривень (або 21,6 відсотків). Загальна сума недовиконання по власних доходах загального фонду міського бюджету становить 29,6 млн. гривень, або 6,8% (переважно за рахунок податку на доходи фізичних осіб).

До спеціального фонду надійшло 21,3 млн. гривень (19,3%), зокрема:

- власних надходжень по бюджетних установах18,8 млн. гривень (або 18,6%);

- надходжень до бюджету розвитку – 1,2 млн. гривень (або 31,5%);

- надходжень до природоохоронного фонду – 1,0 млн. гривень (або 22,6%);

- цільового фонду Сумської міської ради – 0,3 млн. гривень (19,1 відсотка).

Виконання видаткової частини міського бюджету за I квартал 2019 року склало 700,4 млн. гривень (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у т. ч. по загальному фонду – 642,0 млн. гривень (або 24,9%) та по спеціальному фонду – 58,4 млн. гривень (або 8,7%), з них бюджет розвитку – 38,2 млн. гривень.

У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки:

 • – на соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню) – 208,5 млн. гривень (що становить 32,5% від обсягу видатків загального фонду);
 • – на оплату праці з нарахуваннями – 282,0 млн. гривень (43,9%);
 • – оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 49,6 млн. гривень (7,7%);
 • – продукти харчування – 11,5 млн. гривень (1,8%);
 • – медикаменти та перев’язувальні матеріали –3,6 млн. гривень (0,6%);
 • – поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (передача коштів з міського бюджету до державного бюджету та інших рівнів місцевих бюджетів) – 28,0 млн. гривень (4,4%);
 • – інші видатки – 58,8 млн. гривень.
 1. Видатки соціального спрямування склали 519,0 млн. гривень, що становить 80,8% від обсягу видатків загального фонду міського бюджету, які направлено на утримання галузей:
 • Освіта – 202,1 млн. гривень (або 24,3%), з них: освітня субвенція з державного бюджету – 71,5 млн. гривень, окрім цього видатки спеціального фонду склали 13,7 млн. гривень (21,2%), з них бюджет розвитку –    0,4 млн. гривень.
  • Охорона здоров’я – 79,4 млн. гривень (або 23,5%), з них медична субвенція з державного бюджету – 48,2 млн. гривень, окрім цього видатки спеціального фонду склали 6,9 млн. гривень (17,4%), з них бюджет розвитку –  2,5 млн. гривень.
  • Соціальний захист та соціальне забезпечення – 216,1 млн. гривень (або 29,3%), окрім цього видатки спеціального фонду (власні надходження) склали 30,6 тис. гривень ( 2,4%).
  • Культура і мистецтво – 13,5 млн. гривень (або 22%), окрім цього видатки спеціального фонду склали 0,08 млн. гривень (20,1%), з них бюджет розвитку – 0,02 млн. гривень.
 • Фізична культура і спорт – 7,8 млн. гривень (або 22,2%), окрім цього видатки спеціального фонду (власні надходження) склали 0,05 млн. гривень (3,5 відсотків).
 1. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 51,4 млн. гривень (або 22,4%), у т. ч. по загальному фонду – 49,0 млн. гривень (22,1%) та спеціальному фонду 2,4 млн. гривень (34,6%), з них бюджет розвитку – 1,1 млн. гривень.
 2. На інші галузі та напрями спрямовано 108,6 млн. гривень (або 12,0%), у т. ч. по загальному фонду – 74,1 млн. гривень (або 20,9%) та спеціальному фонду – 34,5 млн. гривень (або 6,2%), а саме:
  • На житлово – комунальне господарство – 50,3 млн. гривень  (або 13,2%), з них на:

- водопровідно – каналізаційне господарство – 8,7 млн. гривень (61,7%);

- експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду (капітальний ремонт житла) – 0,5 млн. гривень (1,9%);

- забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів –   1,3 млн. гривень (6,4%);

- впровадження вузлів комерційного обліку – 0,03 млн. гривень (2,4%);

- фінансову допомогу комунальним підприємствам – 0,8 млн. гривень  (75,0%);

- благоустрій населених пунктів – 38,6 млн. гривень (13,1%);

- інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 0,4 млн. гривень ( 0,02 відсотків).

 • На будівництво та регіональний розвиток – 25,3 млн. гривень  (або 16,3%), зокрема на:
 • – будівництво – 6,6 млн. гривень;
 • – виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 5,7 млн. гривень;
 • – реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 13,0 млн. гривень.
 • Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 2,0 млн. гривень (або 18,1%), зокрема на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів (на автобусних маршрутах – 1,1 млн. гривень (10,9%), міським електричним транспортом – 0,9 млн. гривень (100,0 відсотків).
  • На заходи з енергозбереження – 1,2 млн. гривень (або 1,0 відсоток).
  • На інші напрямки – 29,8 млн. гривень, або 12,8%, зокрема:

- реверсна дотація – 27,8 млн. гривень;

- субвенція обласному бюджету на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування – 0,2 млн. гривень;

- заходи з організації рятування на водах – 0,4 млн. гривень;

- на виконання міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017 – 2019 роки в м. Суми» - 0,7 млн. гривень тощо.

За звітний період повернуто до спеціального фонду пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 0,4 млн. гривень.

З загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях на 2019 рік – 490,6 млн. гривень перераховано кошти у сумі 93,0 млн. гривень (або 19%) та погашено місцевого боргу (тіло кредиту) по кредиту міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 0,6 млн. гривень.

Станом на 31.03.2019 залишок неповернутої безвідсоткової позички складає 6 222,7 тис. гривень, середньострокової позики - 75 737,6 тис. гривень (всього 81 960,3 тис. гривень).

Додаток 1

Додаток 2

Виконання дохідної частини міського бюджету м. Суми за І півріччя 2019 року склало у сумі 1 583,9 млн. гривень, або 49,0 % до затверджених річних обсягів та на 285,7 млн. гривень (або на 15,3 %) менше надходжень за І півріччя 2018 року, зокрема:

І. Офіційні трансферти в загальному обсязі надходжень складають 43,9 % - 695,6 млн. гривень (або 55,3 % до плану на рік) та на 348,7 млн. гривень менше надходжень за І півріччя 2018 року (в зв’язку з запровадженням з лютого 2019 року механізму надання субсидій громадянам у грошовій формі), а саме за рахунок надходжень:

- з державного бюджету – 690,7 млн. гривень, або 55,5 % (субвенції соціального характеру – 353,6 млн. гривень, на освіту – 205,1 млн. гривень та на медицину – 106,6 млн. гривень, субвенція на соціально – економічний розвиток – 25,4 млн. гривень);
- з обласного бюджету – 4,3 млн. гривень, або 70,1 % (субвенції соціального характеру – 3,7 млн. гривень та на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради – 0,6 млн. гривень);
- з бюджетів інших рівнів - 0,6 млн. гривень, або 7,4 % (на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування та на надання вторинної медичної допомоги дитячому населенню Миколаївської об'єднаної територіальної громади Білопільського району Сумської області та мешканцям Нижньосироватської об'єднаної територіальної громади).

ІІ. Власні доходи в загальному обсязі надходжень складають 56,1 % - 888,3 млн. гривень, або 44,9 % до плану на рік, з них:

До загального фонду надійшло 846,6 млн. гривень, або 45,4 відсотків. Загальна сума недовиконання по власних доходах загального фонду становить 42,8 млн. гривень, або 4,8 %, переважно за рахунок невиконання планових показників по:

1) Податку на доходи фізичних осіб («-» 50,9 млн. гривень), основними причинами є:

- несплата підприємствами, установами, закладами, засновниками яких є Сумська обласна рада, за місцем здійснення діяльності до бюджету м. Суми податку на доходи фізичних осіб (38 комунальних підприємств, установ, закладів, засновниками яких є Сумська обласна рада);
- зменшення надходжень у І півріччі 2019 року порівняно з І півріччям 2018 року цілим рядом підприємств міста: ПАТ «Сумське НВО», ТОВ «СМНВО», ТОВ «МАШ-СЕРВІС» (заборгованість по заробітній платі); Військова частина 9953, Сумський обласний військовий комісаріат (тимчасова дислокація військових частин (військовозобов'язаних); ТОВ «Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування», Концерн «Нікмас» (зменшення нових замовлень приватного сектору машинобудування, що призвело до значного зниження виробничих планів підприємств та росту трудової імміграції в Європу); ТОВ БВК «Компанія «Федорченко», ТОВ «Фавор», Сумська митниця ДФС (зменшення фонду оплати праці); ТОВ «Сумська насосна техніка», СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ (через зменшення кількості працюючих на підприємстві та відмову підприємств – замовників у отриманні охоронних послуг);
- наявність заборгованості по податку на доходи фізичних осіб по місту, яка
згідно даних управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області станом на 01.07.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшилася з 4,4 млн. гривень до 5,7 млн. гривень, тобто на 1,3 млн. гривень, зокрема за рахунок збільшення заборгованості по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування з 3,2 млн. гривень до 4,5 млн. гривень (проведені контрольно – перевірочні заходи ГУ ДФС у Сумській області щодо декларування доходів громадян, які отримані у попередніх роках);
- наявність заборгованості по заробітній платі (станом на 01.07.2019 - 280,0 млн. гривень, в т. ч. по економічно – активним підприємствам - 251,2 млн. гривень (89,7 %) та по підприємствах – банкрутах - 28,8 млн. гривень (10,3 відсотків).

2) Акцизному податку («-» 5,8 млн. гривень) – пояснюється тим, що чинним законодавством передбачено щорічну індексацію специфічних ставок акцизного податку, визначених в абсолютних значеннях (у гривнях), з урахуванням індексу споживчих цін з метою приведення розмірів ставок акцизного податку у відповідність із інфляційними процесами в економіці. При зростанні ціни на підакцизні товари їх споживання скорочується. Підтвердженням є те, що індекс споживчих цін станом на 01.07.2019 за всіма категоріями товарів і послуг складає 103,6 % (в т. ч. по позиціях: безалкогольні напої – 102,5 %; алкоголь, тютюн – 107,2 % відсотків).

3) Платі за надання інших адміністративних послуг («-» 3,1 млн. гривень) – за рахунок зменшення надходжень по ДМС України в Сумській області за оформлення, видачу/або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у т. ч. термінове оформлення), оформлення та видачу паспорта громадянина України). Так, за 6 місяців 2019 року за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон до територіальних підрозділів, які розташовані на території м. Суми УДМС України в Сумській області звернулось 19 757 громадян, що на 5 049 громадян менше до відповідного періоду 2018 року (24 806 громадян), і пояснюється тим, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон особам, які не досягли 16-річного віку оформлюється на 4 роки, та особам, які досягли 16-річного віку - на 10 років.

До спеціального фонду надійшло 41,7 млн. гривень, або 37,0 %, з них зокрема:

- власних надходжень по бюджетних установах – 32,9 млн. гривень (або 32,7 %);
- надходжень до бюджету розвитку – 5,7 млн. гривень (або 97,1 %);
- надходжень до природоохоронного фонду – 2,4 млн. гривень (або 50,9 %);
- цільовий фонд Сумської міської ради – 0,7 млн. гривень (46,0 відсотка).

Виконання видаткової частини міського бюджету за I півріччя 2019 року склало 1 454,2 млн. гривень (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у т. ч. по загальному фонду – 1 292,6 млн. гривень, що становить 49,4 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду – 161,6 млн. гривень (або 22,9 %), з них бюджет розвитку – 117,0 млн. гривень.

У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки:
– на оплату праці з нарахуваннями – 48,6 % (628,1 млн. гривень);
– на соціальне забезпечення (надання пільг, соціальних допомог та соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян тощо) – 26,3 % (339,8 млн. гривень);
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5,9 % (75,9 млн. гривень);
– продукти харчування – 1,8 % (23,2 млн. гривень);
– медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,7 % (9,7 млн. гривень);
– поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (передача коштів з міського бюджету до державного бюджету та інших рівнів місцевих бюджетів) – 4,4 % (57,5 млн. гривень, з них реверсна дотація (вилучення з міського бюджету до державного бюджету) – 55,5 млн. гривень);
– інші видатки – 12,3 % (58,4 млн. гривень).

1. Видатки соціального спрямування склали 1 019,1 млн. гривень, що становить 78,8 % від обсягу видатків загального фонду (1 292,6 млн. гривень) міського бюджету.

Зокрема по галузях:

Освіта (без урахуванням шкіл естетичного виховання) – 447,3 млн. гривень (або 53,5 % до затверджених річних призначень), з них освітня субвенція з державного бюджету – 187,0 млн. гривень, кошти міського бюджету – 255,0 млн. гривень, видатки спеціального фонду – 28,1 млн. гривень (39,5 %), в т. ч. бюджет розвитку – 4,3 млн. гривень.

Охорона здоров’я – 162,5 млн. гривень (або 47,6 % до затверджених річних призначень), з них медична субвенція з державного бюджету – 97,2 млн. гривень, кошти міського бюджету 55,8 млн. гривень, видатки спеціального фонду - 9,2 млн. гривень (23,0 %), в т. ч. бюджет розвитку – 4,5 млн. гривень.

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 360,3 млн. гривень (або 48,1 % до затверджених річних призначень), з них за рахунок субвенцій з державного бюджету – 304,6 млн. гривень, видатки спеціального фонду – 1,3 млн. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 40,3 тис. гривень.

Культура і мистецтво (з урахуванням шкіл естетичного виховання) – 31,9 млн. гривень (або 51,5 % до затверджених річних призначень), видатки спеціального фонду – 1,8 млн. гривень (58,7 %), з них бюджет розвитку – 109,9 тис. гривень.

Фізична культура і спорт – 17,1 млн. гривень (або 47,9 % до затверджених річних призначень), видатки спеціального фонду – 365,6 тис. гривень (25,3 %), з них бюджет розвитку – 301,0 тис. гривень.

2. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 105,6 млн. гривень, у т. ч. по загальному фонду – 100,3 млн. гривень (або 45,1 % до затверджених річних призначень) та спеціальному фонду 5,3 млн. гривень, з них бюджет розвитку – 2,1 млн. гривень (або 26,9 відсотків).

3. На інші галузі та напрями спрямовано 288,7 млн. гривень (або 30,7 % до затверджених річних призначень), у т. ч. по загальному фонду – 173,2 млн. гривень (або 46,8 %) та спеціальному фонду – 115,5 млн. гривень (або 20,4 %), а саме:

На житлово-комунальне господарство – 144,0 млн. гривень (або 35,7 % до затверджених річних призначень), з них на:
– водопровідно – каналізаційне господарство – 24,8 млн. гривень;
– експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду (капітальний ремонт житла) – 0,8 млн. гривень;
– забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 2,2 млн. гривень;
– впровадження вузлів комерційного обліку – 0,03 млн. гривень;
– на фінансову допомогу комунальним підприємствам – 1,4 млн. гривень;
– благоустрій населених пунктів – 113,8 млн. гривень;
– інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 0,9 млн. гривень.

На будівництво та регіональний розвиток – 59,5 млн. гривень (або 37,7 % до затверджених річних призначень), зокрема на:
– будівництво – 25,6 млн. гривень (об'єкти житлово-комунального господарства – 13,0 млн. гривень, освітніх установ та закладів – 1,9 млн. гривень, медичних установ та закладів – 1,5 млн. гривень, інших об’єктів комунальної власності – 8,9 млн. гривень тощо);
– виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 20,9 млн. гривень;
– реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 13,0 млн. гривень.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 5,0 млн. гривень (або 45,0 % до затверджених річних призначень) - відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів (на автобусних маршрутах – 4,1 млн. гривень (або 40,3 %) та міським електричним транспортом – 0,9 млн. гривень (або 100,0 %).

На заходи з енергозбереження – 6,0 млн. гривень (або 4,9 % до затверджених річних призначень), зокрема на:

- впровадження енергоефективних заходів у закладах охорони здоров’я – 1,1 млн. гривень;
- впровадження енергоефективних заходів в освітніх закладах – 3,7 млн. гривень;
- впровадження енергоефективних заходів у закладах культури – 0,3 млн.;
- на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням та ОСББ на впровадження енергоефективних заходів – 0,9 млн. гривень тощо.

На інші напрямки – 74,2 млн. гривень (або 34,7 % до затверджених річних призначень), зокрема реверсна дотація (вилучення з міського бюджету до державного бюджету) – 55,5 млн. гривень.

Додаток 1

Додаток 2

№ рішенняДата прийняттяНазва рішення
 4279-МР 19.12.2018  Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік

Виконання дохідної частини міського бюджету м. Суми за І квартал 2018 року склало у сумі 973,3 млн. грн., або 29,7 % до затверджених обсягів на рік та на 132,8 млн. грн. (або на 15,8 %) більше надходжень за І квартал 2017 року.

І. Офіційні трансферти в загальному обсязі надходжень складають 59,4 %, а це 578,5 млн. грн. (35,4 % до плану на рік), які надійшли за рахунок:

1) Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 0,5 млн. гривень.

2) Субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам – 122,3 млн. грн., з них:
- освітня субвенція – 59,9 млн. грн.;
- медична субвенція – 62,4 млн. гривень.

3) Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 455,3 млн. грн., з них:
- на здійснення програм соціального захисту і соціального забезпечення – 449,7 млн. грн.;
- на здійснення програм у галузі освіти - 0,9 млн. грн.;
- на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я – 4,5 млн. грн.;
- на здійснення програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів – 0,2 млн. гривень.

4) Субвенцій з обласного бюджету (інші субвенції) – 0,4 млн. грн. (на компенсаційні виплати за пільговий проїзд інвалідів війни, бойових дій, учасників АТО, окремих категорій – 0,1 млн. грн.; на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 0,1 млн. грн.; на виплату допомоги інвалідам І групи з числа учасників бойових дій на території інших держав та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав – 0,1 млн. грн.; на оплату компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - 0,1 млн. гривень).

5) Субвенцій з бюджетів інших рівнів (на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування) - 23,1 тис. гривень.

ІІ. Власні доходи в загальному обсязі надходжень складають 40,6 %, а це 394,8 млн. грн., або 23,9 % до плану на рік, з них:

До загального фонду надійшло 368,9 млн. грн., або 23,5 % до плану на рік. Загальна сума перевиконання по власних доходах загального фонду становить 21,9 млн. грн., або 6,3 %, переважно за рахунок податку на доходи фізичних осіб – 19,8 млн. грн., плати за надання адміністративних послуг – 3,1 млн. гривень.

До спеціального фонду надійшло 25,9 млн. грн., або 32,9 %, з них зокрема: власних надходжень по бюджетних установах – 20,5 млн. грн. (або 29,3 %); надходжень до бюджету розвитку – 3,8 млн. грн. (або 115,5 %); надходжень до природоохоронного фонду – 1,4 млн. грн. (або 37,6 відсотка).

Виконання видаткової частини міського бюджету за І квартал 2018 року склало 862,5 млн. грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у т. ч. по загальному фонду – 824,9 млн. грн., що становить 29,4 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду – 37,6 млн. грн. (або 7,9 %).

У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки:
– на соціальне забезпечення (виплата пенсій та допомог, стипендії, інші виплати населенню) – 446,9 млн. грн. (що становить 54,2 % від обсягу видатків загального фонду);
– на оплату праці з нарахуваннями – 252,4 млн. грн. (30,6 %);
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 48,3 млн. грн. (5,9 %);
– продукти харчування – 10,1 млн. грн. (1,2 %);
– медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2,7 млн. грн. (0,3 %);
– поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (передача коштів з міського бюджету до державного бюджету та інших рівнів місцевих бюджетів) – 22,1 млн. грн. (2,7 %), з них реверсна дотація – 21,8 млн. грн.;
– інші видатки – 42,4 млн. грн. (5,1 відсотків).

1. На видатки соціального спрямування загального фонду міського бюджету спрямовано 31,0 % від його загального обсягу, що становить 733,2 млн. грн., які направлені зокрема на утримання галузей:

Освіта – 185,8 млн. грн. (виконання - 24,7 %), з них освітня субвенція з державного бюджету - 59,8 млн. грн.; на школи естетичного виховання - 7,2 млн. грн., окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 11,1 млн. грн., з них бюджет розвитку – 0,1 млн. грн. (виконання – 1,0 %).

Охорона здоров’я – 84,4 млн. грн. (виконання - 26,1 %), з них медична субвенція з державного бюджету – 59,9 млн. грн., окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 5,7 млн. грн., з них бюджет розвитку – 0,2 млн. грн. (виконання – 1,2 %).

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 451,2 млн. грн. (виконання – 36,6 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 26,8 тис. грн., з них бюджет розвитку – 8,0 тис. грн. (виконання – 1,3 відсотків).

Культура і мистецтво (без урахування шкіл естетичного виховання) – 4,7 млн. грн. (виконання – 19,6 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 97,6 тис.грн., з них бюджет розвитку – 32,7 тис. грн. (виконання – 2,6 %).

Фізична культура і спорт – 7,1 млн. грн. (виконання – 22,4 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 147,9 тис. грн., з них бюджет розвитку – 75,0 тис. грн. (виконання – 15,1 відсотків).

2. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 40,4 млн. грн. (22,0 % до затверджених річних призначень), у т. ч. по загальному фонду – 39,0 млн. грн. (виконання - 22,0 %) та спеціальному фонду – 1,4 млн. грн. (виконання – 23,2 відсотків).

3. На інші галузі та напрями спрямовано 71,8 млн. грн. (11,4 % до затверджених річних призначень), у т. ч. по загальному фонду – 52,7 млн. грн. та спеціальному фонду – 19,1 млн. грн., а саме:

На житлово-комунальне господарство – 31,6 млн. грн. (виконання – 9,7 % до річних призначень), з них на:
– водопровідно – каналізаційне господарство – 0,1 млн. грн. (або 2,7 %);
– забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 0,95 млн. грн. (або 3,1 %);
– забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 4,1 млн. грн. (або 63,3 %);
– благоустрій населених пунктів – 26,2 млн. грн. (або 10,4 %);
– інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 0,3 млн. грн. (або 10,6 відсотків).

На будівництво та регіональний розвиток – 11,6 млн. грн. (13,7 % до річних призначень):
– капітальні вкладення – 11,5 млн. грн. (або 13,5 %), а саме на: будівництво – 2,4 млн. грн.; реконструкцію інших об’єктів – 9,1 млн. грн.;
– реставрацію пам’яток культури, історії та архітектури – 0,08 млн. гривень (або 2,1 %).

Транспорт та транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство – 2,5 млн. грн. (9,9 % до річних призначень), з них на:
– відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів: на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс» – 0,9 млн. грн. (або 28,7 %); міським електричним транспортом – 1,6 млн. грн. (або 7,5 відсотків).

На заходи з енергозбереження – 2,8 млн. грн. (6,1 % до річних призначень).

На розвиток малого і середнього підприємництва  – 8,7 тис. грн. (0,7 % до річних призначень).

На інші напрямки – 23,3 млн. грн., або 19,8 %, зокрема: реверсна дотація – 21,8 млн. грн., кошти що передаються з міського бюджету до державного та обласного бюджетів – 0,2 млн. грн., запобігання надзвичайних ситуацій – 0,6 млн. грн. тощо.

За звітний період повернуто до спеціального фонду пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 0,18 млн. гривень.

З загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 398,9 млн. грн. перераховано кошти у сумі 20,5 млн. грн. та погашено місцевого боргу по кредиту міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 0,6 млн. гривень.

Станом на 31.12.2017 залишок неповернутої безвідсоткової позички складає 6 222,7 тис. грн., середньострокової позики - 75 737,6 тис. грн. (всього 81 960,3 тис. гривень).

Аналіз показників щодо виконання дохідної частини міського бюджету м. Суми за I квартал 2017-2018 років

Аналіз показників щодо виконання міського бюджету за I квартал 2017-2018 років

Виконання дохідної частини міського бюджету м. Суми за І півріччя 2018 року склало у сумі 1 869,6 млн. грн., або 55,4 % до затверджених обсягів на рік та на 408,1 млн. грн. (або на 27,9 %) більше надходжень за І півріччя 2017 року.

І. Офіційні трансферти в загальному обсязі надходжень складають 55,9 %, а це 1 044,2 млн. грн., або 61,4 % до плану на рік, які надійшли за рахунок:

1) Додаткової дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1,1 млн. гривень.

2) Субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам – 285,7 млн. грн., з них:
- освітня субвенція – 159,7 млн. грн.;
- медична субвенція – 124,8 млн. грн.;
- на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів – 1,2 млн. гривень.

3) Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 752,5 млн. грн., з них:
- на здійснення програм соціального захисту і соціального забезпечення – 718,1 млн. грн.;
- на здійснення програм у галузі освіти – 6,8 млн. грн.;
- на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я – 9,0 млн. грн.;
- на здійснення програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів – 0,2 млн. грн.;
- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 18,4 млн. гривень.

4) Субвенцій з обласного бюджету (інші субвенції) – 4,4 млн. гривень.

5) Субвенцій з бюджетів інших рівнів – 0,5 млн. грн., з них:
- на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування – 0,2 млн. грн.;
- кошти отримані з районного бюджету Сумського району Сумської області - 0,25 млн. гривень.

ІІ. Власні доходи в загальному обсязі надходжень складають 44,1 %, а це 825,4 млн. грн., або 49,3 % до плану на рік, з них:

До загального фонду надійшло 773,2 млн. грн., або 48,6 % до плану на рік. Загальна сума перевиконання по власних доходах загального фонду становить 11,0 млн. грн., або 1,4 %, переважно за рахунок: податку на доходи фізичних осіб – 9,9 млн. грн., земельного податку та орендної плати за землю – 1,4 млн. грн., плати за оренду комунального майна – 1,4 млн. грн. та плати за надання адміністративних послуг – 1,0 млн. гривень.

До спеціального фонду надійшло 52,2 млн. грн., або 64,6 %, з них зокрема: власних надходжень по бюджетних установах – 44,3 млн. грн. (або 63,1 %); надходжень до бюджету розвитку – 4,7 млн. грн. (або 85,8 %); надходжень до природоохоронного фонду – 2,8 млн. грн. (або 75,3 відсотка).

Виконання видаткової частини міського бюджету за І півріччя 2018 року склало 1 804,6 млн. грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у т. ч. по загальному фонду – 1 599,9 млн. грн., що становить 55,1 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду – 204,7 млн. грн. (або 34,1 %), з них бюджет розвитку – 155,3 млн. гривень.

У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки:
– на соціальне забезпечення (виплата допомог, стипендій, надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг) – 755,3 млн. грн. (що становить 47,2 % від обсягу видатків загального фонду);
– на оплату праці з нарахуваннями – 573,8 млн. грн. (35,9 %);
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 71,2 млн. грн. (4,5 %);
– продукти харчування – 20,8 млн. грн. (1,3 %);
– медикаменти та перев’язувальні матеріали – 10,4 млн. грн. (0,6 %);
– поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (передача коштів з міського бюджету до державного бюджету та інших рівнів місцевих бюджетів) – 44,8 млн. грн. (2,8 %), з них реверсна дотація – 43,6 млн. грн.;
– інші видатки – 123,6 млн. грн. (7,7 відсотків).

1. На видатки соціального спрямування загального фонду міського бюджету спрямовано 86,5 % від його загального обсягу, що становить 1 599,9 млн. грн., які направлені зокрема на утримання галузей:

Освіта (з урахуванням шкіл естетичного виховання) – 419,5 млн. грн. (або 54,6 %), з них: освітня субвенція з державного бюджету – 159,1 млн. грн., на школи естетичного виховання - 15,4 млн. грн.), окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 29,2 млн. грн., з них бюджет розвитку – 7,4 млн. грн. (25,1 відсотків).

Охорона здоров’я – 175,6 млн. грн. (виконання - 53,3 %), з них медична субвенція з державного бюджету – 122,4 млн. грн., окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 24,9 млн. грн., з них бюджет розвитку – 8,0 млн. грн. (25,0 відсотків).

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 761,7 млн. грн. (або – 60,9 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 4,5 млн. грн., з них бюджет розвитку – 3,4 млн. грн. (57,7 відсотків).

Культура і мистецтво (без урахуванням шкіл естетичного виховання) – 11,1 млн. грн. (або 44,4 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 0,5 млн. грн., з них бюджет розвитку – 0,4 млн. грн. (27,1 відсотків).

Фізична культура і спорт – 15,8 млн. грн. (або 47,4 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 0,2 млн. грн., з них бюджет розвитку – 94,8 тис. грн. (18,7 відсотків).

2. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 86,8 млн. грн. (46,7 % до затверджених річних призначень), у т. ч. по загальному фонду – 83,7 млн. грн. (46,6 %) та спеціальному фонду – 3,1 млн. грн. (48,6 відсотків).

3. На інші галузі та напрями спрямовано 274,8 млн. грн. (35,3 % до затверджених річних призначень), у т. ч. по загальному фонду – 132,5 млн. грн. (або 41,6 %) та спеціальному фонду – 142,3 млн. грн. (або 31,0 %), а саме:

На житлово-комунальне господарство – 122,7 млн. грн. (33,0 %), з них на:
– водопровідно – каналізаційне господарство – 5,0 млн. грн. (або 61,2 %);
– експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 3,1 млн. грн. (або 9,5 %);
– забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 9,5 млн. грн. (або 31,2 %);
– забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 4,6 млн. грн. (або 71,1 %);
– благоустрій населених пунктів – 99,2 млн. грн. (або 34,7 %);
– інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 1,3 млн. грн. (або 25,8 відсотків).

На будівництво та регіональний розвиток – 45,7 млн. грн. (39,1 % до річних призначень), з них на:
– капітальні вкладення – 41,3 млн. грн., а саме на: будівництво – 8,1 млн. грн.; реконструкцію інших об’єктів – 33,2 млн. грн.; реконструкцію житлового фонду - 30,6 тис. грн.;
– реставрацію пам’яток культури, історії та архітектури – 0,8 млн. гривень;
– капітальний ремонт інших об’єктів (закладів освіти) – 2,1 млн. грн.;
– придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 1,5 млн. гривень.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 11,7 млн. грн. (16,4 % до річних призначень), з них на:
– відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів: на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс» – 2,3 млн. грн. (або 46,6 %); міським електричним транспортом – 4,6 млн. грн. (або 45,5 %);
– субвенція з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 4,8 млн. грн. по спеціальному фонду (або 11,6 %) на поточний ремонт доріг.

На заходи з енергозбереження – 12,8 млн. грн. (27,0 % до річних призначень).

На розвиток малого і середнього підприємництва – 87,7 тис. грн. (7 % до річних призначень).

Внески на статутні капітали комунальних підприємств (КП СМР «Електроавтотранс») – 28,9 млн. грн. (98,7 % до річних призначень).

На інші напрямки – 52,9 млн. грн., або 38,2 %, зокрема: реверсна дотація – 43,6 млн. грн., кошти що передаються з міського бюджету до державного та обласного бюджетів – 3,1 млн. грн., запобігання надзвичайних ситуацій – 1,1 млн. грн. тощо.

За звітний період повернуто до спеціального фонду пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 0,6 млн. гривень.

З загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях на І півріччя 451,1 млн. грн. перераховано кошти у сумі 157,4 млн. грн., що становить 35,0 % та погашено місцевого боргу по кредиту міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 1,2 млн. гривень..

Станом на 01.07.2017 залишок неповернутої безвідсоткової позички складає 6 222,7 тис. грн., середньострокової позики - 75 737,6 тис. грн. (всього 81 960,3 тис. гривень).

Додаток 1

Додаток 2

Виконання дохідної частини міського бюджету м. Суми за 9 місяців 2018 року склало у сумі 2 567,0 млн. грн., або 74,2 % до затверджених обсягів на рік, що на 399,0 млн. грн. (або на 18,4 %) більше надходжень за 9 місяців 2017 року.

І. Офіційні трансферти в загальному обсязі надходжень складають 1 315,1 млн. грн. (51,2 %), або 75,5 % до плану на рік, які надійшли за рахунок:

1) Додаткової дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1,8 млн. гривень.

2) Субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам – 396,7 млн. грн., з них:
- освітня субвенція – 198,4 млн. грн.;
- медична субвенція – 187,2 млн. грн.;
- на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів – 2,3 млн. грн.;
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 8,8 млн. гривень.

3) Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 911,1 млн. грн., з них на:
- здійснення програм соціального захисту і соціального забезпечення – 854,6 млн. грн.;
- здійснення програм у галузі освіти – 9,1 млн. грн.;
- здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я – 13,8 млн. грн.;
- здійснення програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів – 1,5 млн. грн.;
- фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг – 32,1 млн. гривень.

4) Субвенції з обласного бюджету (інші субвенції) – 5,0 млн. гривень.

5) Субвенція з бюджетів інших рівнів – 0,5 млн. грн., в т. ч.:
- на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування – 0,2 млн. грн.;
- кошти отримані з районного бюджету Сумського району Сумської області – 0,250 млн. гривень.
ІІ. Власні доходи в загальному обсязі надходжень складають 1 251,9 млн. грн. (48,8 %), або 72,8 % до плану на рік, з них:
- До загального фонду надійшло 1 177,3 млн. грн., або 71,9 % до плану на рік. Загальна сума недовиконання по власних доходах загального фонду становить 27,4 млн. грн., або 2,3 % (переважно за рахунок податку на доходи фізичних осіб).
- До спеціального фонду надійшло 74,6 млн. грн., або 89,9 %, з них зокрема:
- власних надходжень по бюджетних установах – 63,3 млн. грн. (або 90,3 %);
- надходжень до бюджету розвитку – 6,9 млн. грн. (або 99,4 %);
- надходжень до природоохоронного фонду – 3,9 млн. грн. (або 84,5 відсотка).

Виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 2018 року склало 2 569,2 млн. грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у т. ч. по загальному фонду – 2 158,0 млн. грн., що становить 73,2 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду – 411,2 млн. грн. (або 63,6 %), з них бюджет розвитку – 321,1 млн. гривень.

У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки:
– на соціальне забезпечення (виплата допомог, стипендій, надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг) – 911,2 млн. грн. (42,2 % від обсягу видатків загального фонду);
– на оплату праці з нарахуваннями – 825,8 млн. грн. (38,3 %);
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 80,4 млн. грн. (3,7 %);
– продукти харчування – 28,2 млн. грн. (1,3 %);
– медикаменти та перев’язувальні матеріали – 14,8 млн. грн. (5,3 %);
– поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (передача коштів з міського бюджету до державного бюджету та інших рівнів місцевих бюджетів) – 68,1 млн. грн. (3,2 %), з них реверсна дотація – 65,5 млн. грн.;
– інші видатки – 129,5 млн. грн. (6,0 відсотків).

1. На видатки соціального спрямування загального фонду міського бюджету спрямовано 83,3 % (1 796,8 млн. грн.) від його загального обсягу, які направлені зокрема на утримання галузей:

- Освіта (з урахуванням шкіл естетичного виховання) – 567,4 млн. грн. (або 73,2 %), з них: освітня субвенція з державного бюджету – 198,2 млн. грн., на школи естетичного виховання - 22,3 млн. грн.), окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 53,1 млн. грн., з них бюджет розвитку – 23,2 млн. грн. (80,2 відсотки).

- Охорона здоров’я – 267,1 млн. грн. (або 76,3 %), з них медична субвенція з державного бюджету – 185,3 млн. грн., окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 49,5 млн. грн., з них бюджет розвитку – 24,0 млн. грн. (67,5 відсотки).

- Соціальний захист та соціальне забезпечення – 920,1 млн. грн. (або 73,4 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 11,7 млн. грн., з них бюджет розвитку – 10,3 млн. грн. (73,5 відсотків).

- Культура і мистецтво (без урахуванням шкіл естетичного виховання) – 17,9 млн. грн. (або 70,2 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 1,3 млн. грн., з них бюджет розвитку – 1,1 млн. грн. (83,8 відсотки).

 - Фізична культура і спорт – 24,3 млн. грн. (або 72,1 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 0,4 млн. грн., з них бюджет розвитку – 0,2 млн. грн. (4,4 відсотки).

2. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 137,5 млн. грн. (73,6 % до затверджених річних призначень), у т. ч. по загальному фонду – 131,6 млн. грн. (73,0 %) та спеціальному фонду – 5,9 млн. грн. (89,2 відсотків).

3. На інші галузі та напрями спрямовано 518,9 млн. грн. (63,4 % до затверджених річних призначень), у т. ч. по загальному фонду – 229,6 млн. грн. (або 69,7 %) та спеціальному фонду –289,3 млн. грн. (або 59,2 %), а саме:

- На житлово-комунальне господарство – 260,7 млн. грн. (66,0 % до річних призначень), з них на:
- водопровідно – каналізаційне господарство – 12,4 млн. грн. (або 86,6 %);
- експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 14,1 млн. грн. (або 42,6 %);
- забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 18,0 млн. грн. (або 59,0 %);
- на фінансову допомогу комунальним підприємствам – 4,9 млн. грн. (або 77,0 %);
- благоустрій населених пунктів – 209,5 млн. грн. (або 69,1 %);
- придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства – 0,5 млн. грн. (або 100,0 %);
- витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла – 87,3 тис. грн. (або 61,2 %);
- інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 1,2 млн. грн. (або 31,5 відсотків).

- На будівництво та регіональний розвиток – 80,0 млн. грн. (57,3 % до річних призначень), з них на:
– будівництво – 22,5 млн. грн.;
– реконструкцію інших об’єктів – 44,2 млн. грн.;
– реконструкцію житлового фонду - 0,5 млн. грн.;
– реставрацію пам’яток культури, історії та архітектури – 1,9 млн. грн.;
– капітальні видатки – 10,9 млн. гривень.

- Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 35,1 млн. грн. (52,1 % до річних призначень), з них на:
– відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів – 11,7 млн. грн.;
– на ремонт доріг за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 23,2 млн. грн. (або 55,3 відсотків).

- На заходи з енергозбереження – 26,2 млн. грн. (55,2 % до річних призначень).

- На розвиток малого і середнього підприємництва – 0,18 млн. грн. (14,1 % до річних призначень).

- Внески на статутні капітали комунальних підприємств (КП СМР «Електроавтотранс») – 28,9 млн. грн. (100,0 % до річних призначень).

- На інші напрямки – 87,9 млн. грн., або 63,2 % до річних призначень, зокрема: реверсна дотація – 65,5 млн. грн., кошти що передаються з міського бюджету до державного та обласного бюджетів – 13,2 млн. грн., запобігання надзвичайних ситуацій – 1,8 млн. грн. тощо.

За звітний період повернуто до спеціального фонду пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 0,6 млн. гривень.

З загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях на 9 місяців – 494,2 млн. грн. перераховано кошти у сумі 310,5 млн. грн., що становить 62,8 % та погашено місцевого боргу (тіло кредиту) по кредиту міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 1,8 млн. гривень.
Станом на 30.09.2018 залишок неповернутої безвідсоткової позички складає 6 222,7 тис. грн., середньострокової позики - 75 737,6 тис. грн. (всього 81 960,3 тис. гривень).

Додаток 1

Додаток 2

Виконання дохідної частини міського бюджету м. Суми за 2017 рік склало у сумі 2 872,1 млн. грн. (або 100,3 % до затверджених обсягів на рік) та на 517,0 млн. грн. (або на 22,0 %) більше надходжень 2016 року.

До загального фонду надійшло 2 768,4 млн. грн. (або 100,2 %), що на 485,1 млн. грн. (або на 21,2 %) більше надходжень 2016 року, а саме за рахунок:

Розпорядження міського голови від 11.08.2017 року №265 "Про підготовку проекту міського бюджету на 2018 рік та проекту прогнозу міського бюджету на 2019 - 2020 роки"

 

№ рішенняДата прийняттяНазва рішення
2909-МР 21.12.2017 Про міський бюджет на 2018 рік 

 

Нормативно-правова база

Про підготовку проекту міського бюджету на 2018 рік

№ рішенняДата прийняттяНазва рішення
 3021-МР  31.01.2018  Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік
3096-МР 28.02.2018

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

3178-МР  28.03.2018 

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

3275-МР 04.04.2018 Про доповнення до міського бюджету на 2018 рік
3305-МР 25.04.2018

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

3478-МР 23.05.2018

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

3569-МР 20.06.2018

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

3662-МР 25.07.2018

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

3779-МР 29.08.2018

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

3903-МР 26.09.2018

Про звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року

3905-МР 26.09.2018

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

4023-МР 31.10.2018 Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік
4130-МР 28.11.2018 Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік
4277-МР 19.12.2018  Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік
4421-МР 27.12.2018 Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік