007.jpg

15 грудня 2017 року розпочав роботу новий Верховний Суд і всі без виключення юристи України ставили питання чи розпочне нову сторінку формування судової влади в Україні чи буде відходити новий Верховний Суд від правових позицій котрі були сформовані ще Верховним Судом України за минулі роки.

Як бачимо із вже розглянутих справ, Верховний Суд не відходить від правових позицій котрі були висловлені Верховним Судом України в своїх раніше прийнятих постановах.

Справи щодо усунути перешкоди у користуванні житлом (будинком чи квартирою) шляхом визнання особи такою, що втратила право на користування жилим приміщенням не стали виключенням, оскільки питання пов’язанні із зняттям особи з реєстрації місця проживання в примусовому порядку є досить проблематичним на даний час.

На даний час досить актуальним залишається питання щодо сплату судувого збору у справах про захист прав споживачів, адже судова практика з приводу цього питання залишається не визначеною.

Приписами частини 3 статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачено, що споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

Проте, в правових позиціях викладених в постановах Верховного Суду України від 06.09.17 у справі № 6-185цс17 та від 11.10.17 у справі № 6-916цс17 зазначається, що споживач, право якого порушене і який з огляду на це подає позов, відповідно до статті 22 Закону «Про захист прав споживачів», звільняється від сплати судового збору за подання саме позовної заяви до суду першої інстанції, але має обов’язок щодо сплати судового збору при вчиненні відповідних дій в інших судових інстанціях та у Верховному Суді України.