0010.jpg

Шановні працівники, роботодавці, колеги!

28 квітня в Україні відзначається День охорони праці.

Упродовж січня-березня 2020 року до Сумського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області подали заяви-розрахунки для фінансування допомог по тимчасовій втраті працездатності по догляду за хворим членом сім’ї, у т.ч за хворими дітьми до 14 років, на суму 3,5 млн гривень.

Міський центр зайнятості інформує роботодавців, які працюють у сфері виробництва, про можливість отримати допомогу по частковому безробіттю.

Сумське міське відділення (далі – відділення) управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) у Сумській області нагадує, що одним із основних завдань Фонду є надання матеріального забезпечення страхувальникам, які є платниками єдиного соціального внеску.

Підземне господарство міст та промислових підприємств складається з інженерних мереж різного призначення, колекторів, каналів та споруд на них. Це складна система, для обслуговування якої залучається висококваліфікований персонал. Виконання робіт на мережах водопостачання та каналізації має відбуватися з дотриманням «Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць» (НПАОП 41.0-1.01-79).

1. Що належить до робіт на висоті

Роботи на висоті — це роботи, при виконанні яких працівник перебуває на відстані менше 2 м від межі неогороджених зовнішніх або не перекритих внутрішніх перепадів по вертикалі 1,3 м і більше від робочої поверхні (ґрунту, перекриття, робочого настилу), а також роботи на похилій робочій поверхні незалежно від відстані від межі перепадів по вертикалі та наявності огородження.

Для безпечного виконання вантажно-розвантажувальних робіт слід дотримуватися відповідних вимог правил, які затверджені українським законодавством в сфері безпеки та охорони праці.

Сумське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області доводить до Вашого відома, що з 26.07.2019 рішенням загальних зборів акціонерів змінена назва підприємства з ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» на АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання».

Отже, при оформленні листків непрацездатності працівникам цього підприємства в графі «місце роботи» необхідно вказувати нову назву: Акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», м. Суми, вул. Горького, 58.

Колективний договір – це нормативно – правовий договір, що укладається між трудовим колективом підприємства та роботодавцем з метою регулювання виробничих, трудових і соціально – економічних відносин і узгодження інтересів обох сторін. Розробляють і укладають колективний з урахуванням вимог Кодексу законів про працю України, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про відпустки» та галузевих нормативно-правових актів.

Останнім часом виникають численні запитання щодо правильності заповнення листка непрацездатності у частині внесення в бланк назви закладу охорони здоров'я та адреси місця його розташування в разі, якщо листок непрацездатності видається в амбулаторіях чи жіночих консультаціях, які є відокремленими підрозділами (філіями) закладу охорони здоров'я та адреса місць їх розташування не співпадає з юридичною адресою закладу.